Kleven & Co As
Juridisk navn:  Kleven & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70009800
Postboks 41 Gamlevegen 91 Fax: 70009801
6067 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 877529762
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
1309,09%
Resultat  
  
190,91%
Egenkapital  
  
514,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 155.000 11.000 6.000 18.000 10.000
Resultat: 32.000 11.000 -12.000 -27.000 -38.000
Egenkapital: 516.000 84.000 73.000 84.000 112.000
Regnskap for Kleven & Co As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 155.000 11.000 6.000 18.000 10.000
Driftskostnader -127.000 -5.000 -13.000 -5.000 -8.000
Driftsresultat 28.000 6.000 -7.000 13.000 2.000
Finansinntekter 10.000 5.000 0 0 2.000
Finanskostnader -6.000 0 -5.000 -40.000 -42.000
Finans 4.000 5.000 -5.000 -40.000 -40.000
Resultat før skatt 32.000 11.000 -12.000 -27.000 -38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 11.000 -12.000 -27.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.060.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 535.000 109.000 98.000 109.000 137.000
Sum eiendeler 2.595.000 109.000 98.000 109.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -416.000 -427.000 -416.000 -388.000
Sum egenkapital 516.000 84.000 73.000 84.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 2.005.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.595.000 109.000 98.000 109.000 137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.000 11.000 6.000 18.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 155.000 11.000 6.000 18.000 10.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -99.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -5.000 -13.000 -5.000 -8.000
Driftskostnader -127.000 -5.000 -13.000 -5.000 -8.000
Driftsresultat 28.000 6.000 -7.000 13.000 2.000
Finansinntekter 10.000 5.000 0 0 2.000
Finanskostnader -6.000 0 -5.000 -40.000 -42.000
Finans 4.000 5.000 -5.000 -40.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 11.000 -12.000 -27.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.060.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.060.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 116.000 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 6.000 0 10.000
Sum investeringer 35.000 25.000 20.000 25.000 65.000
Kasse, bank 379.000 84.000 72.000 85.000 62.000
Sum omløpsmidler 535.000 109.000 98.000 109.000 137.000
Sum eiendeler 2.595.000 109.000 98.000 109.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -416.000 -427.000 -416.000 -388.000
Sum egenkapital 516.000 84.000 73.000 84.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.005.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.595.000 109.000 98.000 109.000 137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 461.000 109.000 98.000 109.000 137.000
Likviditetsgrad 1 7.2
Likviditetsgrad 2 7.2 0 0 0.0 0.0
Soliditet 19.9 77.1 74.5 77.1 81.8
Resultatgrad 18.1 54.5 -116.7 72.2 20.0
Rentedekningsgrad 4.7 -1.4 0.3 0.1
Gjeldsgrad 4 0.3 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.5 10.1 -7.1 11.9 2.9
Signatur
11.07.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjersti KlevenStyreleder52
Tore RoppenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjersti Kleven50.0052
Tore Roppen50.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00