Framnes Kristne Vidaregåande Skule
Juridisk navn:  Framnes Kristne Vidaregåande Skule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56550500
Vikøyvegen 280 Vikøyvegen 280 Fax: 56551392
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune: www.framnes.vgs.no
Vestland Kvam
Org.nr: 976793773
Aksjekapital: -1.423 NOK
Antall ansatte: 120
Etableringsdato: 01.07.1996
Foretakstype: FLI
Revisor: Odda Revisjon As
Regnskapsfører: Kvam Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,02%
Resultat  
  
66,09%
Egenkapital  
  
16,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 56.744.000 52.048.000 50.436.000 47.838.000 47.254.000
Resultat: 2.978.000 1.793.000 3.793.000 2.667.000 3.277.000
Egenkapital: 21.492.000 18.513.000 16.695.000 12.889.000 17.354.000
Regnskap for Framnes Kristne Vidaregåande Skule
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 56.744.000 52.048.000 50.436.000 47.838.000 47.254.000
Driftskostnader -53.133.000 -49.605.000 -46.271.000 -45.214.000 -44.019.000
Driftsresultat 3.611.000 2.444.000 4.165.000 2.624.000 3.235.000
Finansinntekter 150.000 72.000 55.000 56.000 49.000
Finanskostnader -782.000 -722.000 -427.000 -13.000 -8.000
Finans -632.000 -650.000 -372.000 43.000 41.000
Resultat før skatt 2.978.000 1.793.000 3.793.000 2.667.000 3.277.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.978.000 1.793.000 3.793.000 2.667.000 3.277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.818.000 31.811.000 32.744.000 22.136.000 2.061.000
Sum omløpsmidler 29.524.000 24.636.000 26.275.000 22.328.000 21.878.000
Sum eiendeler 60.342.000 56.447.000 59.019.000 44.464.000 23.939.000
Sum opptjent egenkapital 21.492.000 18.513.000 -6.144.000 -3.079.000 3.939.000
Sum egenkapital 21.492.000 18.513.000 16.695.000 12.889.000 17.354.000
Sum langsiktig gjeld 28.300.000 29.700.000 31.100.000 21.759.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.550.000 8.234.000 11.225.000 9.816.000 6.586.000
Sum gjeld og egenkapital 60.342.000 56.447.000 36.181.000 28.496.000 10.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 56.744.000 52.048.000 50.436.000 47.838.000 47.254.000
Driftsinntekter 56.744.000 52.048.000 50.436.000 47.838.000 47.254.000
Varekostnad -3.055.000 -2.958.000 -3.135.000 -3.202.000 -2.992.000
Lønninger -35.180.000 -33.416.000 -31.709.000 -31.091.000 -30.392.000
Avskrivning -3.017.000 -2.478.000 -1.553.000 -512.000 -553.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.881.000 -10.753.000 -9.874.000 -10.409.000 -10.082.000
Driftskostnader -53.133.000 -49.605.000 -46.271.000 -45.214.000 -44.019.000
Driftsresultat 3.611.000 2.444.000 4.165.000 2.624.000 3.235.000
Finansinntekter 150.000 72.000 55.000 56.000 49.000
Finanskostnader -782.000 -722.000 -427.000 -13.000 -8.000
Finans -632.000 -650.000 -372.000 43.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.978.000 1.793.000 3.793.000 2.667.000 3.277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.345.000 29.513.000 31.067.000 20.839.000 1.140.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.429.000 2.255.000 1.634.000 1.253.000 878.000
Sum varige driftsmidler 30.774.000 31.768.000 32.701.000 22.092.000 2.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Sum anleggsmidler 30.818.000 31.811.000 32.744.000 22.136.000 2.061.000
Varebeholdning 172.000 156.000 147.000 112.000 91.000
Kundefordringer 673.000 3.099.000 615.000 873.000 489.000
Andre fordringer 12.550.000 4.716.000 7.985.000 11.045.000 5.913.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.130.000 16.665.000 17.528.000 10.298.000 15.385.000
Sum omløpsmidler 29.524.000 24.636.000 26.275.000 22.328.000 21.878.000
Sum eiendeler 60.342.000 56.447.000 59.019.000 44.464.000 23.939.000
Sum opptjent egenkapital 21.492.000 18.513.000 -6.144.000 -3.079.000 3.939.000
Sum egenkapital 21.492.000 18.513.000 16.695.000 12.889.000 17.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.300.000 29.700.000 31.100.000 21.759.000 0
Leverandørgjeld 4.897.000 2.264.000 1.727.000 4.219.000 900.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.117.000 1.968.000 1.872.000 1.964.000 1.961.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.535.000 4.003.000 7.625.000 3.633.000 3.725.000
Sum kortsiktig gjeld 10.550.000 8.234.000 11.225.000 9.816.000 6.586.000
Sum gjeld og egenkapital 60.342.000 56.447.000 36.181.000 28.496.000 10.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.974.000 16.402.000 15.050.000 12.512.000 15.292.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3 2.3 2.3 3.3
Likviditetsgrad 2 2.8 3 2.3 2.3 3.4
Soliditet 35.6 32.8 28.3 2 72.5
Resultatgrad 6.4 4.7 8.3 5.5 6.8
Rentedekningsgrad 4.6 3.4 9.8 201.8 410.5
Gjeldsgrad 1.8 2 2.5 2.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 4.5 7.2 6 13.7
Prokurister
03.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein LudvigsenStyreleder69
Arne LindekleivStyremedlem69
Britt Kristin Naustdal LadehaugStyremedlem54
Kenneth FossStyremedlem48
Henning IversenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00