Kristen Videregående Skole Trøndelag
Juridisk navn:  Kristen Videregående Skole Trøndelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72894940
Østre Rosten 35 Østre Rosten 35 Fax: 72894941
7075 Tiller 7075 Tiller
Fylke: Kommune: www.kvt.vgs.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 971574909
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 96
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,45%
Resultat  
  
16520%
Egenkapital  
  
2,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.253.000 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000
Resultat: 831.000 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000
Egenkapital: 34.744.000 33.913.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000
Regnskap for Kristen Videregående Skole Trøndelag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.253.000 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000
Driftskostnader -74.516.000 -72.989.000 -67.620.000 -65.534.000 -63.220.000
Driftsresultat 2.737.000 1.691.000 2.518.000 2.141.000 444.000
Finansinntekter 58.000 79.000 79.000 73.000 61.000
Finanskostnader -1.964.000 -1.764.000 -527.000 -416.000 -472.000
Finans -1.906.000 -1.685.000 -448.000 -343.000 -411.000
Resultat før skatt 831.000 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 831.000 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.624.000 114.670.000 62.142.000 45.633.000 46.549.000
Sum omløpsmidler 7.541.000 7.475.000 8.474.000 12.692.000 10.546.000
Sum eiendeler 124.165.000 122.145.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000
Sum opptjent egenkapital 34.744.000 33.912.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000
Sum egenkapital 34.744.000 33.913.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000
Sum langsiktig gjeld 77.769.000 73.419.000 25.049.000 16.175.000 16.894.000
Sum kortsiktig gjeld 11.652.000 14.813.000 11.615.000 10.067.000 9.916.000
Sum gjeld og egenkapital 124.165.000 122.144.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 77.253.000 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000
Driftsinntekter 77.253.000 74.679.000 70.138.000 67.675.000 63.664.000
Varekostnad -2.283.000 -2.205.000 -1.074.000 -798.000 -885.000
Lønninger -59.096.000 -58.237.000 -54.123.000 -52.768.000 -50.334.000
Avskrivning -4.329.000 -2.434.000 -2.505.000 -2.347.000 -2.334.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.808.000 -10.113.000 -9.918.000 -9.621.000 -9.667.000
Driftskostnader -74.516.000 -72.989.000 -67.620.000 -65.534.000 -63.220.000
Driftsresultat 2.737.000 1.691.000 2.518.000 2.141.000 444.000
Finansinntekter 58.000 79.000 79.000 73.000 61.000
Finanskostnader -1.964.000 -1.764.000 -527.000 -416.000 -472.000
Finans -1.906.000 -1.685.000 -448.000 -343.000 -411.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 831.000 5.000 2.069.000 1.798.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 114.499.000 112.698.000 61.153.000 44.523.000 45.331.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.622.000 1.504.000 558.000 1.031.000 1.138.000
Sum varige driftsmidler 116.120.000 114.202.000 61.710.000 45.553.000 46.469.000
Sum finansielle anleggsmidler 503.000 467.000 432.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 116.624.000 114.670.000 62.142.000 45.633.000 46.549.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 217.000 790.000 519.000 180.000 200.000
Andre fordringer 839.000 3.165.000 1.750.000 992.000 725.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.485.000 3.520.000 6.204.000 11.520.000 9.621.000
Sum omløpsmidler 7.541.000 7.475.000 8.474.000 12.692.000 10.546.000
Sum eiendeler 124.165.000 122.145.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000
Sum opptjent egenkapital 34.744.000 33.912.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000
Sum egenkapital 34.744.000 33.913.000 33.952.000 32.083.000 30.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 865.000 695.000 708.000 556.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 77.769.000 73.419.000 25.049.000 16.175.000 16.894.000
Leverandørgjeld 2.412.000 5.854.000 2.921.000 1.820.000 1.730.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.882.000 3.845.000 3.636.000 3.595.000 3.427.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.358.000 5.114.000 5.058.000 4.652.000 4.759.000
Sum kortsiktig gjeld 11.652.000 14.813.000 11.615.000 10.067.000 9.916.000
Sum gjeld og egenkapital 124.165.000 122.144.000 70.616.000 58.325.000 57.095.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.111.000 -7.338.000 -3.141.000 2.625.000 630.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.7 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.7 1.3 1.1
Soliditet 28.0 27.8 48.1 5 5
Resultatgrad 3.5 2.3 3.6 3.2 0.7
Rentedekningsgrad 1.4 1 4.8 5.1 0.9
Gjeldsgrad 2.6 2.6 1.1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.3 1.4 3.7 3.8 0.9
Signatur
22.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne Josefine Løvseth ByfuglienStyreleder54
Ragnar HoåsNestleder58
Morten LillebergStyremedlem57
Terje Olav HarnesStyremedlem46
Jogeir Hollevik TangvikStyremedlem42
Johanne Syrstad WinsnesStyremedlem71
Sverre KarlsenVaramedlem62
Per HangerhagenVaramedlem52
Morten LjøkjelVaramedlem60
Gunvor Nyvoll KjerstadVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00