Informedia - Grafisk Miljø As
Juridisk navn:  Informedia - Grafisk Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35900090
Rødmyrsvingen 90 Rødmyrsvingen 90 Fax: 35900080
3735 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 971063955
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 29.06.1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørn Håkonsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,9%
Resultat  
  
-31,02%
Egenkapital  
  
-12,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.649.000 3.962.000 3.530.000 3.046.000 2.130.000
Resultat: 516.000 748.000 464.000 240.000 171.000
Egenkapital: 750.000 854.000 922.000 459.000 -1.367.000
Regnskap for Informedia - Grafisk Miljø As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.649.000 3.962.000 3.530.000 3.046.000 2.130.000
Driftskostnader -3.128.000 -3.208.000 -3.048.000 -2.787.000 -1.941.000
Driftsresultat 522.000 753.000 482.000 258.000 189.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -18.000 -18.000 -18.000
Finans -6.000 -6.000 -18.000 -18.000 -18.000
Resultat før skatt 516.000 748.000 464.000 240.000 171.000
Skattekostnad -120.000 -16.000 0 0 0
Årsresultat 396.000 732.000 464.000 240.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 286.000 412.000 322.000 441.000 232.000
Sum omløpsmidler 1.464.000 1.021.000 1.295.000 1.135.000 435.000
Sum eiendeler 1.750.000 1.433.000 1.617.000 1.576.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 654.000 722.000 259.000 -1.467.000
Sum egenkapital 750.000 854.000 922.000 459.000 -1.367.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 560.000 1.765.000
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 578.000 695.000 557.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 1.751.000 1.432.000 1.617.000 1.576.000 666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.649.000 3.962.000 3.530.000 3.046.000 2.130.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.649.000 3.962.000 3.530.000 3.046.000 2.130.000
Varekostnad -805.000 -1.046.000 -902.000 -868.000 -638.000
Lønninger -1.246.000 -1.440.000 -1.390.000 -1.325.000 -890.000
Avskrivning -125.000 -136.000 -143.000 -108.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -952.000 -586.000 -613.000 -486.000 -344.000
Driftskostnader -3.128.000 -3.208.000 -3.048.000 -2.787.000 -1.941.000
Driftsresultat 522.000 753.000 482.000 258.000 189.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -18.000 -18.000 -18.000
Finans -6.000 -6.000 -18.000 -18.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -800.000 0 0 0
Årsresultat 396.000 732.000 464.000 240.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 8.000 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 8.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 89.000 159.000 227.000 270.000 0
Driftsløsøre 197.000 252.000 95.000 163.000 232.000
Sum varige driftsmidler 286.000 412.000 322.000 433.000 232.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 286.000 412.000 322.000 441.000 232.000
Varebeholdning 281.000 352.000 411.000 511.000 198.000
Kundefordringer 211.000 254.000 303.000 453.000 103.000
Andre fordringer 108.000 13.000 350.000 123.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 864.000 402.000 231.000 47.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.464.000 1.021.000 1.295.000 1.135.000 435.000
Sum eiendeler 1.750.000 1.433.000 1.617.000 1.576.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 550.000 654.000 722.000 259.000 -1.467.000
Sum egenkapital 750.000 854.000 922.000 459.000 -1.367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 560.000 1.765.000
Leverandørgjeld 132.000 60.000 169.000 268.000 84.000
Betalbar skatt 120.000 16.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 184.000 168.000 185.000 115.000
Utbytte -500.000 -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 602.000 318.000 358.000 104.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 578.000 695.000 557.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 1.751.000 1.432.000 1.617.000 1.576.000 666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 463.000 443.000 600.000 578.000 167.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.9 2.0 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.2 0.9
Soliditet 42.8 59.6 5 29.1 -205.3
Resultatgrad 14.3 1 13.7 8.5 8.9
Rentedekningsgrad 74.6 125.5 26.8 14.3 10.5
Gjeldsgrad 1.3 0.7 0.8 2.4 -1.5
Total kapitalrentabilitet 29.9 52.6 29.8 16.4 28.4
Signatur
03.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten EvensenStyreleder59
Mona EvensenStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Me - Holding As90.00 
Lars Espen Krogstad10.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00