Lyng & Løberg As
Juridisk navn:  Lyng & Løberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35588450
Liegata 25 Liegata 25 Fax: 35588451
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune: www.bademiljo.no/medle...
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 914057507
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 02.04.1984
Foretakstype: AS
Revisor: Revisoren AS
Regnskapsfører: Vvs Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,35%
Resultat  
  
-50,34%
Egenkapital  
  
4,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.340.000 12.215.000 10.735.000 10.584.000 10.181.000
Resultat: 436.000 878.000 498.000 584.000 593.000
Egenkapital: 868.000 833.000 749.000 843.000 807.000
Regnskap for Lyng & Løberg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.340.000 12.215.000 10.735.000 10.584.000 10.181.000
Driftskostnader -9.896.000 -11.382.000 -10.245.000 -10.013.000 -9.598.000
Driftsresultat 444.000 833.000 490.000 572.000 583.000
Finansinntekter -5.000 48.000 10.000 15.000 14.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -8.000 45.000 7.000 12.000 11.000
Resultat før skatt 436.000 878.000 498.000 584.000 593.000
Skattekostnad -101.000 -195.000 -122.000 -147.000 -162.000
Årsresultat 335.000 683.000 376.000 437.000 431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.000 298.000 150.000 161.000 73.000
Sum omløpsmidler 2.584.000 2.558.000 2.459.000 2.532.000 2.748.000
Sum eiendeler 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.821.000
Sum opptjent egenkapital 818.000 783.000 699.000 793.000 757.000
Sum egenkapital 868.000 833.000 749.000 843.000 807.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 11.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.986.000 2.023.000 1.859.000 1.839.000 2.014.000
Sum gjeld og egenkapital 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.255.000 12.180.000 10.722.000 10.568.000 10.179.000
Andre inntekter 85.000 35.000 13.000 16.000 2.000
Driftsinntekter 10.340.000 12.215.000 10.735.000 10.584.000 10.181.000
Varekostnad -4.507.000 -5.796.000 -5.136.000 -4.514.000 -4.143.000
Lønninger -3.491.000 -3.741.000 -3.433.000 -3.830.000 -3.793.000
Avskrivning -33.000 -30.000 -29.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.865.000 -1.815.000 -1.647.000 -1.657.000 -1.662.000
Driftskostnader -9.896.000 -11.382.000 -10.245.000 -10.013.000 -9.598.000
Driftsresultat 444.000 833.000 490.000 572.000 583.000
Finansinntekter -5.000 48.000 10.000 15.000 14.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -8.000 45.000 7.000 12.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -600.000 -470.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 335.000 683.000 376.000 437.000 431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 3.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 61.000 76.000 88.000 0
Sum varige driftsmidler 28.000 61.000 76.000 88.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 233.000 233.000 73.000 73.000 73.000
Sum anleggsmidler 270.000 298.000 150.000 161.000 73.000
Varebeholdning 822.000 772.000 767.000 786.000 639.000
Kundefordringer 1.329.000 919.000 1.034.000 1.232.000 1.643.000
Andre fordringer 306.000 259.000 112.000 121.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 608.000 546.000 393.000 278.000
Sum omløpsmidler 2.584.000 2.558.000 2.459.000 2.532.000 2.748.000
Sum eiendeler 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.821.000
Sum opptjent egenkapital 818.000 783.000 699.000 793.000 757.000
Sum egenkapital 868.000 833.000 749.000 843.000 807.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 11.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 11.000 1.000
Leverandørgjeld 499.000 303.000 438.000 477.000 560.000
Betalbar skatt 108.000 199.000 132.000 136.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 413.000 372.000 427.000 407.000 498.000
Utbytte -300.000 -600.000 -470.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 637.000 549.000 391.000 418.000 430.000
Sum kortsiktig gjeld 1.986.000 2.023.000 1.859.000 1.839.000 2.014.000
Sum gjeld og egenkapital 2.854.000 2.856.000 2.609.000 2.693.000 2.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 598.000 535.000 600.000 693.000 734.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
Soliditet 30.4 29.2 28.7 31.3 28.6
Resultatgrad 4.3 6.8 4.6 5.4 5.7
Rentedekningsgrad 1 277.7 163.3 190.7 199.0
Gjeldsgrad 2.3 2.4 2.5 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 15.4 30.8 19.2 21.8 21.2
Signatur
25.03.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.03.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristian NossekStyreleder35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nossek Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00