Lister Contracting As
Juridisk navn:  Lister Contracting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 155 Hæstadveien 13 Fax:
4402 Flekkefjord 4432 Hidrasund
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 923132023
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 26.07.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 4.139.000
Resultat: 59.000
Egenkapital: 236.000
Regnskap for Lister Contracting As
Resultat 2019
Driftsinntekter 4.139.000
Driftskostnader -4.079.000
Driftsresultat 61.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 59.000
Skattekostnad -13.000
Årsresultat 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000
Sum omløpsmidler 2.196.000
Sum eiendeler 2.237.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 236.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.001.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.139.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 4.139.000
Varekostnad -234.000
Lønninger -3.354.000
Avskrivning -6.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -485.000
Driftskostnader -4.079.000
Driftsresultat 61.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -45.000
Årsresultat 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 41.000
Sum varige driftsmidler 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 41.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 923.000
Andre fordringer 25.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.248.000
Sum omløpsmidler 2.196.000
Sum eiendeler 2.237.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 154.000
Betalbar skatt 12.000
Skyldig offentlige avgifter 1.315.000
Utbytte -45.000
Annen kortsiktig gjeld 474.000
Sum kortsiktig gjeld 2.001.000
Sum gjeld og egenkapital 2.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 195.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 10.5
Resultatgrad 1.5
Rentedekningsgrad 30.5
Gjeldsgrad 8.5
Total kapitalrentabilitet 2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Egil MaldeStyreleder55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Maldene Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00