Delikatess As
Juridisk navn:  Delikatess As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
U0101 Prestaneset 70 U0101 Prestaneset 70 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 922535000
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.03.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 867.000
Resultat: -304.000
Egenkapital: -279.000
Regnskap for Delikatess As
Resultat 2019
Driftsinntekter 867.000
Driftskostnader -1.168.000
Driftsresultat -302.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt -304.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 181.000
Sum omløpsmidler 199.000
Sum eiendeler 380.000
Sum opptjent egenkapital -304.000
Sum egenkapital -279.000
Sum langsiktig gjeld 462.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 867.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 867.000
Varekostnad -628.000
Lønninger -133.000
Avskrivning -19.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -388.000
Driftskostnader -1.168.000
Driftsresultat -302.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 161.000
Sum varige driftsmidler 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000
Sum anleggsmidler 181.000
Varebeholdning 86.000
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 109.000
Sum omløpsmidler 199.000
Sum eiendeler 380.000
Sum opptjent egenkapital -304.000
Sum egenkapital -279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 462.000
Leverandørgjeld 163.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet -73.6
Resultatgrad -34.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4
Total kapitalrentabilitet -79.7
Signatur
29.03.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nicoleta VrabieStyreleder46
Mohamad SabbaghStyremedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nicoleta Vrabie50.0046
Mohamad Sabbagh50.0033
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00