As Austevoll Bruselskap
Juridisk navn:  As Austevoll Bruselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55081023
Kommunehuset Fax: 55081001
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 932109654
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 30.12.1976
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,73%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 29.860.000 28.785.000 28.531.000 27.110.000 25.994.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 656.000 656.000 656.000 656.000 656.000
Regnskap for As Austevoll Bruselskap
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 29.860.000 28.785.000 28.531.000 27.110.000 25.994.000
Driftskostnader -24.172.000 -21.774.000 -20.341.000 -17.835.000 -15.299.000
Driftsresultat 5.688.000 7.011.000 8.191.000 9.275.000 10.695.000
Finansinntekter 39.000 11.000 41.000 79.000 85.000
Finanskostnader -5.727.000 -7.023.000 -8.232.000 -9.353.000 -10.780.000
Finans -5.688.000 -7.012.000 -8.191.000 -9.274.000 -10.695.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.006.000 102.453.000 123.521.000 143.165.000 160.151.000
Sum omløpsmidler 7.549.000 9.221.000 7.724.000 9.148.000 8.291.000
Sum eiendeler 86.555.000 111.674.000 131.245.000 152.313.000 168.442.000
Sum opptjent egenkapital 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
Sum egenkapital 656.000 656.000 656.000 656.000 656.000
Sum langsiktig gjeld 85.544.000 110.544.000 130.000.000 151.000.000 167.000.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 474.000 588.000 658.000 786.000
Sum gjeld og egenkapital 86.555.000 111.674.000 131.244.000 152.314.000 168.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 29.860.000 28.785.000 28.531.000 27.110.000 25.994.000
Driftsinntekter 29.860.000 28.785.000 28.531.000 27.110.000 25.994.000
Varekostnad -493.000 -469.000 -466.000 -615.000 -326.000
Lønninger -31.000 -34.000 -31.000 -33.000 -32.000
Avskrivning -23.447.000 -21.068.000 -19.645.000 -16.986.000 -14.730.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -201.000 -203.000 -199.000 -201.000 -211.000
Driftskostnader -24.172.000 -21.774.000 -20.341.000 -17.835.000 -15.299.000
Driftsresultat 5.688.000 7.011.000 8.191.000 9.275.000 10.695.000
Finansinntekter 39.000 11.000 41.000 79.000 85.000
Finanskostnader -5.727.000 -7.023.000 -8.232.000 -9.353.000 -10.780.000
Finans -5.688.000 -7.012.000 -8.191.000 -9.274.000 -10.695.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.006.000 102.453.000 123.521.000 143.165.000 160.151.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 79.006.000 102.453.000 123.521.000 143.165.000 160.151.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.634.000 1.419.000 1.427.000 2.570.000 1.161.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.916.000 7.802.000 6.296.000 6.578.000 7.130.000
Sum omløpsmidler 7.549.000 9.221.000 7.724.000 9.148.000 8.291.000
Sum eiendeler 86.555.000 111.674.000 131.245.000 152.313.000 168.442.000
Sum opptjent egenkapital 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
Sum egenkapital 656.000 656.000 656.000 656.000 656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.544.000 110.544.000 130.000.000 151.000.000 167.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 31.000 4.000 16.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 355.000 443.000 585.000 642.000 770.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 474.000 588.000 658.000 786.000
Sum gjeld og egenkapital 86.555.000 111.674.000 131.244.000 152.314.000 168.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.194.000 8.747.000 7.136.000 8.490.000 7.505.000
Likviditetsgrad 1 21.3 19.5 13.1 13.9 10.5
Likviditetsgrad 2 21.3 19.5 13.2 14.0 10.6
Soliditet 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4
Resultatgrad 1 24.4 28.7 34.2 41.1
Rentedekningsgrad 1 1 1.0 1.0 1.0
Gjeldsgrad 130.9 169.2 199.1 231.2 255.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 6.3 6.3 6.1 6.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond Gørbitz JuvikStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00