Industriplast AS
Juridisk navn:  Industriplast AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56151980
Slettebrekkdalen 2 Slettebrekkdalen 2 Fax: 56151981
5303 Follese 5303 Follese
Fylke: Kommune: www.industriplast.no
Vestland Askøy
Org.nr: 912967468
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 17.09.1963
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,46%
Resultat  
  
26,04%
Egenkapital  
  
19,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 61.376.000 60.492.000 48.387.000 51.545.000 45.378.000
Resultat: 3.161.000 2.508.000 1.759.000 1.139.000 622.000
Egenkapital: 12.718.000 10.660.000 9.134.000 8.209.000 7.639.000
Regnskap for Industriplast AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 61.376.000 60.492.000 48.387.000 51.545.000 45.378.000
Driftskostnader -58.158.000 -57.817.000 -46.645.000 -50.094.000 -44.515.000
Driftsresultat 3.217.000 2.675.000 1.741.000 1.451.000 864.000
Finansinntekter 228.000 299.000 286.000 182.000 138.000
Finanskostnader -283.000 -467.000 -269.000 -495.000 -380.000
Finans -55.000 -168.000 17.000 -313.000 -242.000
Resultat før skatt 3.161.000 2.508.000 1.759.000 1.139.000 622.000
Skattekostnad -791.000 -667.000 -460.000 -303.000 -166.000
Årsresultat 2.370.000 1.841.000 1.299.000 836.000 455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.713.000 4.567.000 4.930.000 5.497.000 5.688.000
Sum omløpsmidler 15.552.000 12.524.000 10.674.000 10.304.000 10.326.000
Sum eiendeler 19.265.000 17.091.000 15.604.000 15.801.000 16.014.000
Sum opptjent egenkapital 12.568.000 10.510.000 8.984.000 8.059.000 7.489.000
Sum egenkapital 12.718.000 10.660.000 9.134.000 8.209.000 7.639.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 572.000 1.771.000 2.914.000
Sum kortsiktig gjeld 6.547.000 6.431.000 5.899.000 5.821.000 5.461.000
Sum gjeld og egenkapital 19.265.000 17.091.000 15.605.000 15.801.000 16.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.376.000 60.492.000 48.387.000 51.268.000 45.378.000
Andre inntekter 0 0 0 276.000 0
Driftsinntekter 61.376.000 60.492.000 48.387.000 51.545.000 45.378.000
Varekostnad -39.192.000 -37.639.000 -28.691.000 -30.540.000 -24.516.000
Lønninger -9.496.000 -9.574.000 -8.415.000 -9.170.000 -8.680.000
Avskrivning -858.000 -960.000 -908.000 -873.000 -1.008.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.426.000 -11.320.000 -10.020.000 -10.335.000 -9.217.000
Driftskostnader -58.158.000 -57.817.000 -46.645.000 -50.094.000 -44.515.000
Driftsresultat 3.217.000 2.675.000 1.741.000 1.451.000 864.000
Finansinntekter 228.000 299.000 286.000 182.000 138.000
Finanskostnader -283.000 -467.000 -269.000 -495.000 -380.000
Finans -55.000 -168.000 17.000 -313.000 -242.000
Konsernbidrag -311.000 -315.000 -375.000 -266.000 -219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.370.000 1.841.000 1.299.000 836.000 455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.437.000 2.626.000 2.815.000 3.004.000 3.193.000
Maskiner anlegg 1.266.000 1.932.000 2.102.000 2.476.000 2.471.000
Driftsløsøre 11.000 9.000 13.000 18.000 25.000
Sum varige driftsmidler 3.713.000 4.567.000 4.930.000 5.497.000 5.688.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.713.000 4.567.000 4.930.000 5.497.000 5.688.000
Varebeholdning 7.953.000 7.214.000 6.226.000 7.841.000 3.339.000
Kundefordringer 5.670.000 4.010.000 5.531.000 4.222.000 4.577.000
Andre fordringer 81.000 50.000 168.000 313.000 324.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.825.000 4.856.000 1.861.000 1.848.000 2.086.000
Sum omløpsmidler 15.552.000 12.524.000 10.674.000 10.304.000 10.326.000
Sum eiendeler 19.265.000 17.091.000 15.604.000 15.801.000 16.014.000
Sum opptjent egenkapital 12.568.000 10.510.000 8.984.000 8.059.000 7.489.000
Sum egenkapital 12.718.000 10.660.000 9.134.000 8.209.000 7.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 56.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 572.000 1.771.000 2.914.000
Leverandørgjeld 2.740.000 2.818.000 2.970.000 3.753.000 3.471.000
Betalbar skatt 698.000 567.000 335.000 204.000 85.000
Skyldig offentlige avgifter 1.808.000 1.766.000 1.065.000 673.000 818.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.300.000 1.279.000 1.529.000 1.190.000 1.087.000
Sum kortsiktig gjeld 6.547.000 6.431.000 5.899.000 5.821.000 5.461.000
Sum gjeld og egenkapital 19.265.000 17.091.000 15.605.000 15.801.000 16.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.005.000 6.093.000 4.775.000 4.483.000 4.865.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.9 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.8 0.5 1.3
Soliditet 6 62.4 58.5 52.0 47.7
Resultatgrad 5.2 4.4 3.6 2.8 1.9
Rentedekningsgrad 11.4 5.7 6.5 3.3 2.6
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 17.9 17.4 1 10.3 6.3
Signatur
27.06.2013
ELIAS MARTIN ERIKSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Industriplast Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00