Industrigata 22 As
Juridisk navn:  Industrigata 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62419500
Industrigata 22 Industrigata 22 Fax: 62419600
2406 Elverum 2406 Elverum
Fylke: Kommune: www.sperre.com
Hedmark Elverum
Org.nr: 912535401
Aksjekapital: 2.001.216 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 03.07.1968
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71,43%
Resultat  
  
-170,44%
Egenkapital  
  
-58,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 913.000 3.196.000 1.644.000 1.687.000 4.742.000
Resultat: -765.000 1.086.000 -2.078.000 -2.031.000 -2.218.000
Egenkapital: 9.567.000 23.134.000 22.357.000 23.977.000 25.605.000
Regnskap for Industrigata 22 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 913.000 3.196.000 1.644.000 1.687.000 4.742.000
Driftskostnader -2.026.000 -2.840.000 -3.477.000 -4.347.000 -6.479.000
Driftsresultat -1.112.000 355.000 -1.833.000 -2.660.000 -1.737.000
Finansinntekter 648.000 1.287.000 1.149.000 1.594.000 4.734.000
Finanskostnader -302.000 -556.000 -1.394.000 -965.000 -5.216.000
Finans 346.000 731.000 -245.000 629.000 -482.000
Resultat før skatt -765.000 1.086.000 -2.078.000 -2.031.000 -2.218.000
Skattekostnad 136.000 -309.000 458.000 402.000 212.000
Årsresultat -629.000 777.000 -1.620.000 -1.629.000 -2.006.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.175.000 52.632.000 57.462.000 64.411.000 66.092.000
Sum omløpsmidler 3.655.000 2.150.000 2.157.000 3.203.000 6.207.000
Sum eiendeler 9.830.000 54.782.000 59.619.000 67.614.000 72.299.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 9.567.000 23.134.000 22.357.000 23.977.000 25.605.000
Sum langsiktig gjeld 0 31.465.000 37.065.000 43.052.000 45.711.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 184.000 197.000 585.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 9.830.000 54.783.000 59.619.000 67.614.000 72.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 780.000 854.000 1.161.000 1.472.000 2.812.000
Andre inntekter 133.000 2.341.000 483.000 215.000 1.930.000
Driftsinntekter 913.000 3.196.000 1.644.000 1.687.000 4.742.000
Varekostnad -84.000 -210.000 -192.000 -207.000 -1.323.000
Lønninger -987.000 -874.000 -1.878.000 -2.592.000 -3.173.000
Avskrivning -77.000 -80.000 -262.000 -343.000 -384.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -1.676.000 -1.145.000 -1.205.000 -1.599.000
Driftskostnader -2.026.000 -2.840.000 -3.477.000 -4.347.000 -6.479.000
Driftsresultat -1.112.000 355.000 -1.833.000 -2.660.000 -1.737.000
Finansinntekter 648.000 1.287.000 1.149.000 1.594.000 4.734.000
Finanskostnader -302.000 -556.000 -1.394.000 -965.000 -5.216.000
Finans 346.000 731.000 -245.000 629.000 -482.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -12.938.000 0 0 0 0
Årsresultat -629.000 777.000 -1.620.000 -1.629.000 -2.006.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 857.000 721.000 1.385.000 1.756.000 2.406.000
Fast eiendom 5.303.000 5.380.000 5.973.000 6.054.000 6.151.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 15.000 685.000 1.018.000 426.000
Sum varige driftsmidler 5.318.000 5.395.000 6.658.000 7.072.000 6.578.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 46.517.000 49.419.000 55.583.000 57.109.000
Sum anleggsmidler 6.175.000 52.632.000 57.462.000 64.411.000 66.092.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 156.000 76.000 187.000 361.000 1.300.000
Andre fordringer 113.000 589.000 834.000 1.231.000 1.670.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.385.000 1.485.000 1.136.000 1.611.000 3.236.000
Sum omløpsmidler 3.655.000 2.150.000 2.157.000 3.203.000 6.207.000
Sum eiendeler 9.830.000 54.782.000 59.619.000 67.614.000 72.299.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 9.567.000 23.134.000 22.357.000 23.977.000 25.605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 31.465.000 37.065.000 43.052.000 45.711.000
Leverandørgjeld 72.000 23.000 27.000 111.000 380.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 52.000 61.000 181.000 216.000
Utbytte -12.938.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 109.000 109.000 293.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 184.000 197.000 585.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 9.830.000 54.783.000 59.619.000 67.614.000 72.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.392.000 1.966.000 1.960.000 2.618.000 5.225.000
Likviditetsgrad 1 13.9 11.7 10.9 5.5 6.3
Likviditetsgrad 2 13.9 11.7 10.9 5.5 6.4
Soliditet 97.3 42.2 37.5 35.5 35.4
Resultatgrad -121.8 11.1 -111.5 -157.7 -36.6
Rentedekningsgrad -3.7 0.6 -1.3 -1.1 0.6
Gjeldsgrad 0 1.4 1.7 1.8 1.8
Total kapitalrentabilitet -4.7 3 -1.1 -1.6 4.1
Signatur
23.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar FlaathenStyreleder69
Kristin Woje EllingsenStyremedlem55
Erik LangsethStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00