John Haugen AS
Juridisk navn:  John Haugen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69824010
Hølandsveien 6 Hølandsveien 6 Fax: 69826612
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune: www.johnhaugen.no
Viken Indre Østfold
Org.nr: 912475859
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.1977
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69,58%
Resultat  
  
-93,24%
Egenkapital  
  
1,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.146.000 7.055.000 19.450.000 26.221.000 18.247.000
Resultat: 305.000 4.512.000 1.492.000 2.575.000 2.076.000
Egenkapital: 11.095.000 10.934.000 7.359.000 6.232.000 4.198.000
Regnskap for John Haugen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.146.000 7.055.000 19.450.000 26.221.000 18.247.000
Driftskostnader -2.295.000 -3.395.000 -17.963.000 -23.806.000 -16.363.000
Driftsresultat -149.000 3.660.000 1.487.000 2.415.000 1.884.000
Finansinntekter 454.000 899.000 29.000 208.000 352.000
Finanskostnader -1.000 -46.000 -23.000 -49.000 -159.000
Finans 453.000 853.000 6.000 159.000 193.000
Resultat før skatt 305.000 4.512.000 1.492.000 2.575.000 2.076.000
Skattekostnad -144.000 -937.000 -366.000 -541.000 -455.000
Årsresultat 161.000 3.575.000 1.126.000 2.034.000 1.621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.172.000 689.000 2.126.000 2.133.000 1.220.000
Sum omløpsmidler 14.948.000 17.936.000 13.148.000 11.893.000 10.252.000
Sum eiendeler 18.120.000 18.625.000 15.274.000 14.026.000 11.472.000
Sum opptjent egenkapital 10.795.000 10.634.000 7.059.000 5.932.000 3.898.000
Sum egenkapital 11.095.000 10.934.000 7.359.000 6.232.000 4.198.000
Sum langsiktig gjeld 530.000 653.000 282.000 338.000 1.483.000
Sum kortsiktig gjeld 6.494.000 7.037.000 7.632.000 7.456.000 5.792.000
Sum gjeld og egenkapital 18.119.000 18.624.000 15.273.000 14.026.000 11.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.114.000 4.970.000 19.363.000 26.174.000 18.120.000
Andre inntekter 32.000 2.084.000 86.000 47.000 127.000
Driftsinntekter 2.146.000 7.055.000 19.450.000 26.221.000 18.247.000
Varekostnad -8.000 -1.349.000 -11.587.000 -17.535.000 -10.706.000
Lønninger -755.000 -829.000 -3.121.000 -3.333.000 -2.461.000
Avskrivning -26.000 -35.000 -487.000 -325.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.506.000 -1.182.000 -2.768.000 -2.613.000 -3.064.000
Driftskostnader -2.295.000 -3.395.000 -17.963.000 -23.806.000 -16.363.000
Driftsresultat -149.000 3.660.000 1.487.000 2.415.000 1.884.000
Finansinntekter 454.000 899.000 29.000 208.000 352.000
Finanskostnader -1.000 -46.000 -23.000 -49.000 -159.000
Finans 453.000 853.000 6.000 159.000 193.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 3.575.000 1.126.000 2.034.000 1.621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 268.000
Driftsløsøre 41.000 66.000 1.503.000 1.511.000 260.000
Sum varige driftsmidler 41.000 66.000 1.503.000 1.511.000 528.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.131.000 623.000 623.000 623.000 692.000
Sum anleggsmidler 3.172.000 689.000 2.126.000 2.133.000 1.220.000
Varebeholdning 0 0 1.465.000 512.000 463.000
Kundefordringer 860.000 1.844.000 2.743.000 2.652.000 1.579.000
Andre fordringer 48.000 6.000 107.000 209.000 99.000
Sum investeringer 13.885.000 14.387.000 7.407.000 3.054.000 498.000
Kasse, bank 156.000 1.699.000 1.425.000 5.467.000 7.615.000
Sum omløpsmidler 14.948.000 17.936.000 13.148.000 11.893.000 10.252.000
Sum eiendeler 18.120.000 18.625.000 15.274.000 14.026.000 11.472.000
Sum opptjent egenkapital 10.795.000 10.634.000 7.059.000 5.932.000 3.898.000
Sum egenkapital 11.095.000 10.934.000 7.359.000 6.232.000 4.198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 254.000 377.000 6.000 27.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 530.000 653.000 282.000 338.000 1.483.000
Leverandørgjeld 228.000 38.000 845.000 1.300.000 608.000
Betalbar skatt 267.000 566.000 387.000 56.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 162.000 409.000 208.000 461.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.943.000 6.272.000 5.991.000 5.891.000 4.632.000
Sum kortsiktig gjeld 6.494.000 7.037.000 7.632.000 7.456.000 5.792.000
Sum gjeld og egenkapital 18.119.000 18.624.000 15.273.000 14.026.000 11.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.454.000 10.899.000 5.516.000 4.437.000 4.460.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 1.7 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 2.3 2.5 1.5 1.6 1.7
Soliditet 61.2 58.7 48.2 44.4 36.6
Resultatgrad -6.9 51.9 7.6 9.2 10.3
Rentedekningsgrad 79.6 64.7 53.5 14.1
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.1 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.7 24.5 9.9 18.7 19.5
Signatur
22.01.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten HaugenStyreleder64
Knut MartinsenStyremedlem81
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kornelia Sletten Haugen13.33 
LUDVIK SLETTEN HAUGEN13.3322
Morten Haugen60.0064
JOHN FREDRIK HAUGEN13.3340
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00