Tur Retur Reiser AS
Juridisk navn:  Tur Retur Reiser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67158900
C/O Trine Svenøe Haldenveien 73 C/O Trine Svenøe Haldenveien 73 Fax: 67141043
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune: www.turretur.no
Viken Bærum
Org.nr: 970989587
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 05.04.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,94%
Resultat  
  
-97,2%
Egenkapital  
  
5,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.047.000 30.521.000 31.835.000 26.242.000 24.328.000
Resultat: 24.000 857.000 570.000 465.000 507.000
Egenkapital: 310.000 293.000 252.000 142.000 492.000
Regnskap for Tur Retur Reiser AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.047.000 30.521.000 31.835.000 26.242.000 24.328.000
Driftskostnader -24.860.000 -29.548.000 -31.261.000 -25.777.000 -23.821.000
Driftsresultat 188.000 974.000 574.000 465.000 507.000
Finansinntekter 9.000 10.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -173.000 -127.000 -6.000 0 -1.000
Finans -164.000 -117.000 -5.000 0 0
Resultat før skatt 24.000 857.000 570.000 465.000 507.000
Skattekostnad -7.000 -216.000 -139.000 -119.000 -139.000
Årsresultat 16.000 641.000 431.000 346.000 368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.589.000 2.054.000 2.171.000 2.486.000 2.378.000
Sum eiendeler 1.589.000 2.062.000 2.179.000 2.494.000 2.386.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 193.000 152.000 42.000 392.000
Sum egenkapital 310.000 293.000 252.000 142.000 492.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.769.000 1.926.000 2.351.000 1.893.000
Sum gjeld og egenkapital 1.590.000 2.062.000 2.178.000 2.493.000 2.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.047.000 30.521.000 31.834.000 26.237.000 24.327.000
Andre inntekter 0 0 1.000 5.000 2.000
Driftsinntekter 25.047.000 30.521.000 31.835.000 26.242.000 24.328.000
Varekostnad -22.378.000 -26.978.000 -28.694.000 -23.380.000 -21.444.000
Lønninger -1.876.000 -1.897.000 -1.891.000 -1.717.000 -1.652.000
Avskrivning 0 0 0 0 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -606.000 -673.000 -676.000 -680.000 -713.000
Driftskostnader -24.860.000 -29.548.000 -31.261.000 -25.777.000 -23.821.000
Driftsresultat 188.000 974.000 574.000 465.000 507.000
Finansinntekter 9.000 10.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -173.000 -127.000 -6.000 0 -1.000
Finans -164.000 -117.000 -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 -183.000
Utbytte 0 -600.000 -320.000 -700.000 0
Årsresultat 16.000 641.000 431.000 346.000 368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 0 8.000 8.000 8.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.440.000 1.158.000 862.000 853.000 1.001.000
Andre fordringer 129.000 102.000 73.000 689.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 794.000 1.236.000 944.000 633.000
Sum omløpsmidler 1.589.000 2.054.000 2.171.000 2.486.000 2.378.000
Sum eiendeler 1.589.000 2.062.000 2.179.000 2.494.000 2.386.000
Sum opptjent egenkapital 210.000 193.000 152.000 42.000 392.000
Sum egenkapital 310.000 293.000 252.000 142.000 492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 790.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 457.000 385.000 386.000 320.000 24.000
Betalbar skatt 7.000 216.000 139.000 119.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 174.000 161.000 153.000 165.000
Utbytte 0 -600.000 -320.000 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 717.000 393.000 920.000 1.059.000 843.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.769.000 1.926.000 2.351.000 1.893.000
Sum gjeld og egenkapital 1.590.000 2.062.000 2.178.000 2.493.000 2.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000 285.000 245.000 135.000 485.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3
Soliditet 19.5 14.2 11.6 5.7 20.6
Resultatgrad 0.8 3.2 1.8 1.8 2.1
Rentedekningsgrad 1.1 7.7 95.7 508.0
Gjeldsgrad 4.1 6 7.6 16.6 3.8
Total kapitalrentabilitet 12.4 47.7 26.4 18.7 21.3
Signatur
15.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trine SvenøeStyreleder64
Knut BratsbergStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trine Svenøe100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00