Finnmed AS
Juridisk navn:  Finnmed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70151552
C/O Finn Berset Tore Hals Mejdells Vei 24 C/O Stette As Einarvikgata 2 Fax: 70151991
0751 Oslo 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 875782452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 29.04.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stette As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,99%
Resultat  
  
-22,54%
Egenkapital  
  
-9,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 409.000 405.000 429.000 407.000 360.000
Resultat: -87.000 -71.000 -39.000 55.000 -61.000
Egenkapital: 841.000 929.000 999.000 1.038.000 988.000
Regnskap for Finnmed AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 409.000 405.000 429.000 407.000 360.000
Driftskostnader -497.000 -476.000 -469.000 -354.000 -424.000
Driftsresultat -87.000 -71.000 -40.000 53.000 -63.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt -87.000 -71.000 -39.000 55.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 0
Årsresultat -87.000 -71.000 -39.000 50.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 820.000 1.008.000 1.194.000 26.000 0
Sum omløpsmidler 377.000 272.000 366.000 1.093.000 1.144.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.280.000 1.560.000 1.119.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital 741.000 829.000 899.000 938.000 888.000
Sum egenkapital 841.000 929.000 999.000 1.038.000 988.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 356.000 352.000 561.000 81.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 1.197.000 1.281.000 1.560.000 1.119.000 1.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 409.000 405.000 429.000 407.000 360.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 409.000 405.000 429.000 407.000 360.000
Varekostnad -4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -5.000
Lønninger -213.000 -210.000 -284.000 -305.000 -306.000
Avskrivning -188.000 -186.000 -82.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -76.000 -98.000 -45.000 -113.000
Driftskostnader -497.000 -476.000 -469.000 -354.000 -424.000
Driftsresultat -87.000 -71.000 -40.000 53.000 -63.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -87.000 -71.000 -39.000 50.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 820.000 1.008.000 1.194.000 26.000 0
Sum varige driftsmidler 820.000 1.008.000 1.194.000 26.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 820.000 1.008.000 1.194.000 26.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 95.000 95.000 95.000 142.000 35.000
Andre fordringer 11.000 9.000 7.000 234.000 233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 167.000 264.000 718.000 876.000
Sum omløpsmidler 377.000 272.000 366.000 1.093.000 1.144.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.280.000 1.560.000 1.119.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital 741.000 829.000 899.000 938.000 888.000
Sum egenkapital 841.000 929.000 999.000 1.038.000 988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 12.000 27.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 4.000 6.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 351.000 348.000 546.000 43.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 352.000 561.000 81.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 1.197.000 1.281.000 1.560.000 1.119.000 1.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 -80.000 -195.000 1.012.000 987.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 0.7 13.5 7.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.7 13.5 7.3
Soliditet 70.3 72.5 6 92.8 86.3
Resultatgrad -21.3 -17.5 -9.3 13.0 -17.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -7.3 -5.5 -2.5 4.9 -5.2
Signatur
12.12.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Finn BersetStyreleder67
Lillian BersetStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lifi Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00