Stiftinga Giskespelet
Juridisk navn:  Stiftinga Giskespelet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70188168
C/O Arne Tunheim Leitebakken 31 Giske Oppvekstsenter Fax:
6055 Godøya 6052 Giske
Fylke: Kommune: www.giskespelet.no
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 976184475
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 04.03.1995
Foretakstype: STI
Revisor: Kommunerevisjonsdistrikt Nr 3 I Møre Og Romsdal Iks
Regnskapsfører: Totalregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86,09%
Resultat  
  
-78,9%
Egenkapital  
  
8,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000 118.000
Resultat: 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Egenkapital: 651.000 601.000 364.000 313.000 -8.000
Regnskap for Stiftinga Giskespelet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000 118.000
Driftskostnader -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000 -131.000
Driftsresultat 51.000 237.000 51.000 321.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -3.000
Finans -2.000 0 0 0 -3.000
Resultat før skatt 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 567.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum eiendeler 659.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 0 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum egenkapital 651.000 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 24.000 0 0 151.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 625.000 364.000 313.000 143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 181.000 1.301.000 189.000 1.276.000 118.000
Andre inntekter 0 0 0 172.000 0
Driftsinntekter 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000 118.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -25.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000 -106.000
Driftskostnader -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000 -131.000
Driftsresultat 51.000 237.000 51.000 321.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -3.000
Finans -2.000 0 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 92.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 25.000 6.000 20.000 3.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 567.000 601.000 358.000 294.000 139.000
Sum omløpsmidler 567.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum eiendeler 659.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 0 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum egenkapital 651.000 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 24.000 0 0 151.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 24.000 0 0 151.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 625.000 364.000 313.000 143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 559.000 601.000 364.000 314.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 70.9 2 0.9
Likviditetsgrad 2 70.9 2 0 0.0 1.0
Soliditet 98.8 96.2 1 100.0 -5.6
Resultatgrad 28.2 18.2 2 22.2 -11.9
Rentedekningsgrad 25.5 -4.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 -18.9
Total kapitalrentabilitet 7.7 37.9 1 102.6 -9.8
Signatur
18.07.2019
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne Birger TunheimStyreleder68
Mali Seljebø AspehaugStyremedlem32
Siv Trude Giske AvsethStyremedlem51
Ståle Nils FurnesStyremedlem60
Julianne KjevikStyremedlem35
Marthe Spjelkavik NordsetStyremedlem46
Atle BonsaksenStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00