Stiftinga Giskespelet
Juridisk navn:  Stiftinga Giskespelet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70188168
c/o Arne Tunheim Leitebakken 31 Giske Oppvekstsenter Fax:
6055 Godøya 6052 Giske
Fylke: Kommune: giskespelet.no
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 976184475
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 04.03.1995
Foretakstype: STI
Revisor: Møre Og Romsdal Revisjon Sa
Regnskapsfører: Totalregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
604,97%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.276.000 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000
Resultat: 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Egenkapital: 652.000 651.000 601.000 364.000 313.000
Regnskap for Stiftinga Giskespelet
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.276.000 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000
Driftskostnader -1.265.000 -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000
Driftsresultat 10.000 51.000 237.000 51.000 321.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -2.000 0 0 0
Finans -10.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 92.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 287.000 567.000 625.000 364.000 314.000
Sum eiendeler 637.000 659.000 625.000 364.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 0 601.000 364.000 313.000
Sum egenkapital 652.000 651.000 601.000 364.000 313.000
Sum langsiktig gjeld -50.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 8.000 24.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 638.000 659.000 625.000 364.000 313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.012.000 181.000 1.301.000 189.000 1.276.000
Andre inntekter 264.000 0 0 0 172.000
Driftsinntekter 1.276.000 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000
Varekostnad -45.000 0 0 0 0
Lønninger -43.000 0 0 0 0
Avskrivning -12.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.165.000 -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000
Driftskostnader -1.265.000 -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000
Driftsresultat 10.000 51.000 237.000 51.000 321.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -2.000 0 0 0
Finans -10.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 350.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 350.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 92.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 350.000 92.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 0 25.000 6.000 20.000
Andre fordringer 21.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 200.000 567.000 601.000 358.000 294.000
Sum omløpsmidler 287.000 567.000 625.000 364.000 314.000
Sum eiendeler 637.000 659.000 625.000 364.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 0 601.000 364.000 313.000
Sum egenkapital 652.000 651.000 601.000 364.000 313.000
Sum avsetninger til forpliktelser -50.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -50.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 8.000 24.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 8.000 24.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 638.000 659.000 625.000 364.000 313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 559.000 601.000 364.000 314.000
Likviditetsgrad 1 8 70.9 2
Likviditetsgrad 2 8 70.9 2 0 0.0
Soliditet 102.2 98.8 96.2 1 100.0
Resultatgrad 0.8 28.2 18.2 2 22.2
Rentedekningsgrad 1 25.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.6 7.7 37.9 1 102.6
Signatur
13.02.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne Birger TunheimStyreleder69
Atle BonsaksenStyremedlem66
Marthe Spjelkavik NordsetStyremedlem47
Ståle Nils FurnesStyremedlem61
Julianne KjevikStyremedlem36
Mali Seljebø AspehaugStyremedlem33
Siv Trude GiskeStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00