Gulvlegger Anders Jaberg As
Juridisk navn:  Gulvlegger Anders Jaberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Enromvegen 131 Enromvegen 131 Fax:
7026 Trondheim 7026 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 921498217
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 03.10.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
325,51%
Resultat  
  
159,52%
Egenkapital  
  
161,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.051.000 247.000
Resultat: 218.000 84.000
Egenkapital: 277.000 106.000
Regnskap for Gulvlegger Anders Jaberg As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.051.000 247.000
Driftskostnader -834.000 -163.000
Driftsresultat 218.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 218.000 84.000
Skattekostnad -48.000 -17.000
Årsresultat 170.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 0
Sum omløpsmidler 449.000 232.000
Sum eiendeler 526.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 67.000
Sum egenkapital 277.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 247.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.051.000 247.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.051.000 247.000
Varekostnad -112.000 -1.000
Lønninger -538.000 -115.000
Avskrivning -12.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -172.000 -47.000
Driftskostnader -834.000 -163.000
Driftsresultat 218.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 170.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 77.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 77.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 120.000 133.000
Andre fordringer 17.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 312.000 100.000
Sum omløpsmidler 449.000 232.000
Sum eiendeler 526.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 67.000
Sum egenkapital 277.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 47.000 8.000
Betalbar skatt 46.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 67.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 247.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8
Soliditet 52.7 45.7
Resultatgrad 20.7 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 41.4 36.2
Signatur
04.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders Ulf JäbergStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anders Ulf Jäberg100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00