Fredrik Ii Videregående Skoles Jubileumsfond 1918
Juridisk navn:  Fredrik Ii Videregående Skoles Jubileumsfond 1918
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69117000
Postboks 220 Oscar Pedersens Vei 220 Fax: 69117070
1702 Sarpsborg 1702 Sarpsborg
Fylke: Kommune: www.ostfold-f.kommune.no
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 975896420
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 18.11.1991
Foretakstype: STI
Revisor: Akershus Og Østfold Fylkesrevisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
1,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.000 4.000 1.000 5.000 -17.000
Egenkapital: 417.000 412.000 407.000 406.000 401.000
Regnskap for Fredrik Ii Videregående Skoles Jubileumsfond 1918
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -25.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -25.000
Finansinntekter 6.000 5.000 2.000 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 5.000 2.000 6.000 8.000
Resultat før skatt 5.000 4.000 1.000 5.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 4.000 1.000 5.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 417.000 412.000 407.000 407.000 401.000
Sum eiendeler 417.000 412.000 407.000 407.000 401.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 61.000 57.000 56.000 51.000
Sum egenkapital 417.000 412.000 407.000 406.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 417.000 411.000 407.000 407.000 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -25.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -25.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -25.000
Finansinntekter 6.000 5.000 2.000 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 5.000 2.000 6.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 4.000 1.000 5.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 417.000 412.000 407.000 407.000 401.000
Sum omløpsmidler 417.000 412.000 407.000 407.000 401.000
Sum eiendeler 417.000 412.000 407.000 407.000 401.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 61.000 57.000 56.000 51.000
Sum egenkapital 417.000 412.000 407.000 406.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 417.000 411.000 407.000 407.000 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 417.000 412.000 407.000 406.000 401.000
Likviditetsgrad 1 407.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 407.1 0.0
Soliditet 1 1 1 99.8 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.2 1 0.2 1.2 -4.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole HaabethStyreleder69
Atle HagaStyremedlem64
Jens Edvard NicolaisenStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00