Halløkka As
Juridisk navn:  Halløkka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69204500
Postboks 5 Bernt Ankers Gate 17 Fax: 69204501
1501 Moss 1534 Moss
Fylke: Kommune: www.bdo.no
Viken Moss
Org.nr: 968312472
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.12.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,12%
Resultat  
  
-17,24%
Egenkapital  
  
2,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 186.000 192.000 197.000 165.000 197.000
Resultat: 24.000 29.000 50.000 139.000 139.000
Egenkapital: 806.000 788.000 1.022.000 1.430.000 2.259.000
Regnskap for Halløkka As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 186.000 192.000 197.000 165.000 197.000
Driftskostnader -171.000 -175.000 -167.000 -327.000 -186.000
Driftsresultat 15.000 17.000 30.000 -162.000 11.000
Finansinntekter 9.000 12.000 20.000 303.000 131.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 9.000 12.000 19.000 302.000 129.000
Resultat før skatt 24.000 29.000 50.000 139.000 139.000
Skattekostnad -5.000 36.000 42.000 32.000 139.000
Årsresultat 19.000 66.000 92.000 172.000 278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 700.000 712.000 724.000 5.977.000
Sum omløpsmidler 1.082.000 1.612.000 2.400.000 3.890.000 2.055.000
Sum eiendeler 1.782.000 2.312.000 3.112.000 4.614.000 8.032.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 574.000 809.000 1.217.000 2.045.000
Sum egenkapital 806.000 788.000 1.022.000 1.430.000 2.259.000
Sum langsiktig gjeld 758.000 947.000 1.238.000 1.607.000 2.203.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 577.000 852.000 1.576.000 3.570.000
Sum gjeld og egenkapital 1.782.000 2.311.000 3.112.000 4.613.000 8.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 186.000 169.000 197.000 165.000 197.000
Andre inntekter 0 23.000 0 0 0
Driftsinntekter 186.000 192.000 197.000 165.000 197.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -49.000 -58.000 -33.000 -49.000 -15.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -117.000 -134.000 -278.000 -171.000
Driftskostnader -171.000 -175.000 -167.000 -327.000 -186.000
Driftsresultat 15.000 17.000 30.000 -162.000 11.000
Finansinntekter 9.000 12.000 20.000 303.000 131.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 9.000 12.000 19.000 302.000 129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -500.000 -1.000.000 -3.000.000
Årsresultat 19.000 66.000 92.000 172.000 278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 12.000 24.000 5.277.000
Sum anleggsmidler 700.000 700.000 712.000 724.000 5.977.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 0 35.000 54.000 171.000
Andre fordringer 7.000 79.000 67.000 61.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.058.000 1.533.000 2.297.000 3.775.000 1.839.000
Sum omløpsmidler 1.082.000 1.612.000 2.400.000 3.890.000 2.055.000
Sum eiendeler 1.782.000 2.312.000 3.112.000 4.614.000 8.032.000
Sum opptjent egenkapital 593.000 574.000 809.000 1.217.000 2.045.000
Sum egenkapital 806.000 788.000 1.022.000 1.430.000 2.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 758.000 947.000 1.238.000 1.607.000 2.203.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 758.000 947.000 1.238.000 1.607.000 2.203.000
Leverandørgjeld 11.000 7.000 11.000 0 60.000
Betalbar skatt 195.000 254.000 327.000 564.000 508.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 10.000 11.000 7.000 2.000
Utbytte 0 -300.000 -500.000 -1.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 3.000 1.005.000 3.001.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 577.000 852.000 1.576.000 3.570.000
Sum gjeld og egenkapital 1.782.000 2.311.000 3.112.000 4.613.000 8.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 864.000 1.035.000 1.548.000 2.314.000 -1.515.000
Likviditetsgrad 1 5 2.8 2.8 2.5 0.6
Likviditetsgrad 2 5 2.8 2.8 2.5 0.6
Soliditet 45.2 34.1 32.8 3 28.1
Resultatgrad 8.1 8.9 15.2 -98.2 5.6
Rentedekningsgrad 3 71.0
Gjeldsgrad 1.2 1.9 2 2.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.3 1.6 3.1 1.8
Signatur
12.02.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut EvensenStyreleder60
Trine GulestøStyremedlem57
Ingunn ThorsenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vinkenes Invest AS34.38 
Halløkka Holding AS65.62 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00