Stiftinga Fjellheim Aldersbustader
Juridisk navn:  Stiftinga Fjellheim Aldersbustader
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70207954
V/kasserar Rune Flem Flem Ii Fax: 70207951
6293 Longva 6293 Longva
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 975880907
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11.10.1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,74%
Resultat  
  
-7,93%
Egenkapital  
  
8,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 816.000 810.000 809.000 825.000 839.000
Resultat: 267.000 290.000 186.000 298.000 325.000
Egenkapital: 3.474.000 3.207.000 2.917.000 2.731.000 2.433.000
Regnskap for Stiftinga Fjellheim Aldersbustader
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 816.000 810.000 809.000 825.000 839.000
Driftskostnader -491.000 -450.000 -478.000 -424.000 -414.000
Driftsresultat 325.000 360.000 331.000 400.000 425.000
Finansinntekter 20.000 10.000 3.000 17.000 25.000
Finanskostnader -78.000 -80.000 -149.000 -120.000 -124.000
Finans -58.000 -70.000 -146.000 -103.000 -99.000
Resultat før skatt 267.000 290.000 186.000 298.000 325.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 267.000 290.000 186.000 298.000 325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.279.000 5.484.000 5.775.000 5.936.000 6.166.000
Sum omløpsmidler 1.855.000 1.453.000 940.000 1.611.000 1.276.000
Sum eiendeler 7.134.000 6.937.000 6.715.000 7.547.000 7.442.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 3.474.000 3.207.000 2.917.000 2.731.000 2.433.000
Sum langsiktig gjeld 3.577.000 3.650.000 3.720.000 4.714.000 4.843.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 81.000 78.000 103.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 7.134.000 6.938.000 6.715.000 7.548.000 7.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 781.000 774.000 771.000 758.000 743.000
Andre inntekter 35.000 35.000 38.000 67.000 96.000
Driftsinntekter 816.000 810.000 809.000 825.000 839.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -50.000 -41.000 -40.000 -38.000 -34.000
Avskrivning -233.000 0 0 -233.000 -233.000
Nedskrivning 0 -233.000 -233.000 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -176.000 -205.000 -153.000 -147.000
Driftskostnader -491.000 -450.000 -478.000 -424.000 -414.000
Driftsresultat 325.000 360.000 331.000 400.000 425.000
Finansinntekter 20.000 10.000 3.000 17.000 25.000
Finanskostnader -78.000 -80.000 -149.000 -120.000 -124.000
Finans -58.000 -70.000 -146.000 -103.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 267.000 290.000 186.000 298.000 325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.237.000 5.470.000 5.703.000 5.936.000 6.166.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.237.000 5.470.000 5.703.000 5.936.000 6.166.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 14.000 71.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.279.000 5.484.000 5.775.000 5.936.000 6.166.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 41.000 42.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.855.000 1.453.000 940.000 1.571.000 1.233.000
Sum omløpsmidler 1.855.000 1.453.000 940.000 1.611.000 1.276.000
Sum eiendeler 7.134.000 6.937.000 6.715.000 7.547.000 7.442.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 3.474.000 3.207.000 2.917.000 2.731.000 2.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 38.000 38.000 38.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.577.000 3.650.000 3.720.000 4.714.000 4.843.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 123.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 44.000 41.000 103.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 81.000 78.000 103.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 7.134.000 6.938.000 6.715.000 7.548.000 7.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.772.000 1.372.000 862.000 1.508.000 1.110.000
Likviditetsgrad 1 22.3 17.9 12.1 15.6 7.7
Likviditetsgrad 2 22.3 17.9 12.1 15.7 7.7
Soliditet 48.7 46.2 43.4 36.2 32.7
Resultatgrad 39.8 44.4 40.9 48.5 50.7
Rentedekningsgrad 4.2 4.5 2.2 3.5 3.6
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.3 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 4.8 5.3 5 5.5 6.0
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE. DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf LongvaStyreleder58
Kåre KlokkStyremedlem88
Birgit FjelleStyremedlem80
Jan-Inge JohannesenStyremedlem56
Rolf Berdiin StoråsStyremedlem68
Rune Jan FlemStyremedlem68
Arnfinn FlemStyremedlem71
Oddhild Petra Haram FjørtoftStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00