Bodahl Regnskap AS
Juridisk navn:  Bodahl Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32875780
Hagatjernveien 8C Hagatjernveien 8C Fax: 85026260
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune: www.www.perbodahl
Viken Drammen
Org.nr: 957805876
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.12.1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
11,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 37.000 50.000 43.000 60.000 66.000
Resultat: 15.000 10.000 8.000 -2.000 1.000
Egenkapital: -120.000 -135.000 -145.000 -150.000 -149.000
Regnskap for Bodahl Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 37.000 50.000 43.000 60.000 66.000
Driftskostnader -21.000 -40.000 -35.000 -61.000 -65.000
Driftsresultat 15.000 10.000 8.000 -2.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 15.000 10.000 8.000 -2.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 10.000 8.000 -2.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 14.000
Sum opptjent egenkapital -220.000 -235.000 -245.000 -250.000 -249.000
Sum egenkapital -120.000 -135.000 -145.000 -150.000 -149.000
Sum langsiktig gjeld 120.000 135.000 142.000 150.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 50.000 43.000 60.000 66.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 37.000 50.000 43.000 60.000 66.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -7.000 -7.000 -18.000 -31.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -33.000 -28.000 -43.000 -34.000
Driftskostnader -21.000 -40.000 -35.000 -61.000 -65.000
Driftsresultat 15.000 10.000 8.000 -2.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 10.000 8.000 -2.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 14.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 14.000
Sum opptjent egenkapital -220.000 -235.000 -245.000 -250.000 -249.000
Sum egenkapital -120.000 -135.000 -145.000 -150.000 -149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 120.000 135.000 142.000 150.000 150.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 -3.000 0 1.000
Likviditetsgrad 1 0 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 1.1
Soliditet -1064.3
Resultatgrad 40.5 2 18.6 -3.3 1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet 7.1
Signatur
19.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per BodahlStyreleder75
Liv Inger BodahlStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Bodahl100.0075
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00