Tveit Eiendom AS
Juridisk navn:  Tveit Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22340000
Strandengveien 71 Strandengveien 71 Fax: 22340001
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 948095432
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 01.12.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
133,33%
Egenkapital  
  
0,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 91.000 39.000 70.000 -12.000 82.000
Egenkapital: 12.177.000 12.126.000 12.114.000 12.075.000 13.265.000
Regnskap for Tveit Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -42.000 -40.000 -251.000 -240.000
Driftsresultat -18.000 -42.000 -40.000 -251.000 -240.000
Finansinntekter 109.000 81.000 110.000 239.000 323.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 109.000 81.000 110.000 239.000 323.000
Resultat før skatt 91.000 39.000 70.000 -12.000 82.000
Skattekostnad -41.000 -27.000 -31.000 -23.000 -28.000
Årsresultat 50.000 13.000 39.000 -35.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 404.000 421.000 437.000 455.000 1.373.000
Sum omløpsmidler 11.806.000 11.719.000 11.694.000 11.677.000 11.963.000
Sum eiendeler 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000 13.336.000
Sum opptjent egenkapital 9.177.000 9.126.000 9.114.000 9.075.000 10.265.000
Sum egenkapital 12.177.000 12.126.000 12.114.000 12.075.000 13.265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 14.000 17.000 57.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000 13.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -206.000 -202.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -42.000 -40.000 -45.000 -38.000
Driftskostnader -18.000 -42.000 -40.000 -251.000 -240.000
Driftsresultat -18.000 -42.000 -40.000 -251.000 -240.000
Finansinntekter 109.000 81.000 110.000 239.000 323.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 109.000 81.000 110.000 239.000 323.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.155.000 0
Årsresultat 50.000 13.000 39.000 -35.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 309.000 326.000 342.000 360.000 383.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 95.000 95.000 95.000 95.000 990.000
Sum anleggsmidler 404.000 421.000 437.000 455.000 1.373.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 20.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.709.000 1.019.000 1.031.000 1.118.000 1.567.000
Sum omløpsmidler 11.806.000 11.719.000 11.694.000 11.677.000 11.963.000
Sum eiendeler 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000 13.336.000
Sum opptjent egenkapital 9.177.000 9.126.000 9.114.000 9.075.000 10.265.000
Sum egenkapital 12.177.000 12.126.000 12.114.000 12.075.000 13.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 3.000 5.000 10.000 0
Betalbar skatt 24.000 11.000 13.000 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 31.000 30.000
Utbytte 0 0 0 -1.155.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 17.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 14.000 17.000 57.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000 13.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.773.000 11.705.000 11.677.000 11.620.000 11.892.000
Likviditetsgrad 1 357.8 837.1 687.9 204.9 168.5
Likviditetsgrad 2 357.8 837.1 687.9 204.9 168.5
Soliditet 99.7 99.9 99.9 99.5 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.3 0.6 -0.1 0.6
Signatur
27.06.2016
STYRETS FORMANN OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnljot TveitStyreleder60
Anne Kristine BjørnstadjordetStyremedlem50
Ambjørg Kristine TveitStyremedlem86
Trond TveitStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Tveit33.3357
Anne Kristine Bjørnstadjordet33.3350
Arnljot Tveit33.3360
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00