Lister Bilutleie As
Juridisk navn:  Lister Bilutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helvik brygge 18 Helvik brygge 18 Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 920437621
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.03.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
263,33%
Resultat  
  
83,1%
Egenkapital  
  
-31,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 109.000 30.000
Resultat: -12.000 -71.000
Egenkapital: -54.000 -41.000
Regnskap for Lister Bilutleie As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 109.000 30.000
Driftskostnader -114.000 -99.000
Driftsresultat -5.000 -68.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 -3.000
Finans -7.000 -3.000
Resultat før skatt -12.000 -71.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -12.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.000 254.000
Sum omløpsmidler 14.000 10.000
Sum eiendeler 243.000 264.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -71.000
Sum egenkapital -54.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 296.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 242.000 264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000 30.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 109.000 30.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -25.000 -35.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -64.000
Driftskostnader -114.000 -99.000
Driftsresultat -5.000 -68.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -7.000 -3.000
Finans -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -12.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 229.000 254.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 229.000 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 229.000 254.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 5.000 2.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 9.000 8.000
Sum omløpsmidler 14.000 10.000
Sum eiendeler 243.000 264.000
Sum opptjent egenkapital -84.000 -71.000
Sum egenkapital -54.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 -9.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 314.000
Sum kortsiktig gjeld 296.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 242.000 264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -282.000 -295.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -22.3 -15.5
Resultatgrad -4.6 -226.7
Rentedekningsgrad -0.7 -22.7
Gjeldsgrad -5.5 -7.4
Total kapitalrentabilitet -2.1 -25.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnt Erling KarlsenStyremedlem73
Sindre BakkeStyremedlem35
Andre HeskestadStyremedlem25
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torgny Kristiansen20.0053
Arnt Erling Karlsen20.0073
Sindre Bakke20.0035
Arne Leif Syvertsen20.0070
Andre Heskestad20.0025
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00