Oss Holding As
Juridisk navn:  Oss Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 4B Industrivegen 4B Fax:
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 920423353
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 16.02.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Din Regnskapslos As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 2.628.000
Egenkapital: 2.647.000
Regnskap for Oss Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat -19.000
Finansinntekter 2.647.000
Finanskostnader 0
Finans 2.647.000
Resultat før skatt 2.628.000
Skattekostnad -5.000
Årsresultat 2.623.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.296.000
Sum omløpsmidler 809.000
Sum eiendeler 4.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.623.000
Sum egenkapital 2.647.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 4.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -19.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat -19.000
Finansinntekter 2.647.000
Finanskostnader 0
Finans 2.647.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 2.623.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.296.000
Sum anleggsmidler 3.296.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 60.000
Kasse, bank 749.000
Sum omløpsmidler 809.000
Sum eiendeler 4.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.623.000
Sum egenkapital 2.647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.400.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 4.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -649.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 64.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 6
Signatur
19.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd Steinar SolhaugStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odd Steinar Solhaug100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00