As Bjørnsonsgaten 22 A
Juridisk navn:  As Bjørnsonsgaten 22 A
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41417662
Bjørnsons Gate 22A Bjørnsons Gate 22A Fax:
5059 Bergen 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 933007138
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 19.04.1956
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Randi Rise
Utvikling:
Omsetning  
  
7,28%
Resultat  
  
-10,71%
Egenkapital  
  
7,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 162.000 151.000 151.000 143.000 111.000
Resultat: 25.000 28.000 -278.000 -24.000 -289.000
Egenkapital: -315.000 -340.000 -369.000 -130.000 -106.000
Regnskap for As Bjørnsonsgaten 22 A
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 162.000 151.000 151.000 143.000 111.000
Driftskostnader -117.000 -103.000 -409.000 -153.000 -392.000
Driftsresultat 45.000 48.000 -258.000 -10.000 -281.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -20.000 -20.000 -14.000 -7.000
Finans -20.000 -20.000 -20.000 -14.000 -7.000
Resultat før skatt 25.000 28.000 -278.000 -24.000 -289.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 28.000 -278.000 -24.000 -289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Sum omløpsmidler 17.000 22.000 24.000 403.000 25.000
Sum eiendeler 230.000 235.000 237.000 616.000 238.000
Sum opptjent egenkapital -417.000 -442.000 -471.000 -232.000 -208.000
Sum egenkapital -315.000 -340.000 -369.000 -130.000 -106.000
Sum langsiktig gjeld 541.000 574.000 604.000 739.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 1.000 1.000 6.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 229.000 235.000 236.000 615.000 237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 162.000 151.000 151.000 143.000 111.000
Driftsinntekter 162.000 151.000 151.000 143.000 111.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -103.000 -409.000 -153.000 -392.000
Driftskostnader -117.000 -103.000 -409.000 -153.000 -392.000
Driftsresultat 45.000 48.000 -258.000 -10.000 -281.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -20.000 -20.000 -14.000 -7.000
Finans -20.000 -20.000 -20.000 -14.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 28.000 -278.000 -24.000 -289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 3.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 22.000 21.000 400.000 23.000
Sum omløpsmidler 17.000 22.000 24.000 403.000 25.000
Sum eiendeler 230.000 235.000 237.000 616.000 238.000
Sum opptjent egenkapital -417.000 -442.000 -471.000 -232.000 -208.000
Sum egenkapital -315.000 -340.000 -369.000 -130.000 -106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 541.000 574.000 604.000 739.000 340.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 6.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 1.000 1.000 6.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 229.000 235.000 236.000 615.000 237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 21.000 23.000 397.000 22.000
Likviditetsgrad 1 5.7 2 2 67.2 8.3
Likviditetsgrad 2 5.7 2 2 67.2 8.4
Soliditet -137.6 -144.7 -156.4 -21.1 -44.7
Resultatgrad 27.8 31.8 -170.9 -7.0 -253.2
Rentedekningsgrad 2.3 2.4 -12.9 -0.7 -40.1
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.6 -5.7 -3.2
Total kapitalrentabilitet 19.7 20.4 -109.3 -1.6 -118.6
Signatur
20.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Ragna Nordhus MidtgardStyreleder32
Per-Erik LarsenStyremedlem34
Mons Ole Dyvik SellevoldStyremedlem30
Siri Renate GjertsenStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00