Feltek As
Juridisk navn:  Feltek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Maskinveien 9 Maskinveien 9 Fax:
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920328180
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 29.01.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 8.631.000
Resultat: 2.235.000
Egenkapital: 907.000
Regnskap for Feltek As
Resultat 2018
Driftsinntekter 8.631.000
Driftskostnader -6.397.000
Driftsresultat 2.233.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt 2.235.000
Skattekostnad -528.000
Årsresultat 1.707.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000
Sum omløpsmidler 4.402.000
Sum eiendeler 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 7.000
Sum egenkapital 907.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.983.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.631.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 8.631.000
Varekostnad -2.646.000
Lønninger -2.712.000
Avskrivning -191.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -848.000
Driftskostnader -6.397.000
Driftsresultat 2.233.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -1.700.000
Årsresultat 1.707.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 488.000
Sum varige driftsmidler 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 488.000
Varebeholdning 612.000
Kundefordringer 1.590.000
Andre fordringer 103.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.097.000
Sum omløpsmidler 4.402.000
Sum eiendeler 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 7.000
Sum egenkapital 907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 372.000
Betalbar skatt 528.000
Skyldig offentlige avgifter 700.000
Utbytte -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 683.000
Sum kortsiktig gjeld 3.983.000
Sum gjeld og egenkapital 4.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 419.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 18.5
Resultatgrad 25.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4
Total kapitalrentabilitet 45.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Erling KristiansenStyreleder43
Øyvind Baardsen FigvedStyremedlem41
Øyvind KristiansenStyremedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Figved Forvaltning AS33.33 
Ek Forvaltning AS33.33 
Øk Forvaltning As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00