Feltsystem As
Juridisk navn:  Feltsystem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Risavegen 132 Risavegen 132 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920323251
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 26.01.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 92.000
Resultat: 30.000
Egenkapital: 74.000
Regnskap for Feltsystem As
Resultat 2018
Driftsinntekter 92.000
Driftskostnader -63.000
Driftsresultat 29.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -1.000
Finans 1.000
Resultat før skatt 30.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 257.000
Sum eiendeler 257.000
Sum opptjent egenkapital 24.000
Sum egenkapital 74.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 183.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000
Andre inntekter 11.000
Driftsinntekter 92.000
Varekostnad 5.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -68.000
Driftskostnader -63.000
Driftsresultat 29.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -1.000
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 226.000
Kundefordringer 14.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 12.000
Sum omløpsmidler 257.000
Sum eiendeler 257.000
Sum opptjent egenkapital 24.000
Sum egenkapital 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -1.000
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 28.8
Resultatgrad 31.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 2.5
Total kapitalrentabilitet 12.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Egil TimeStyreleder61
Christer TimeStyremedlem32
Ellen-Marie TimeStyremedlem25
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Egil Time100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00