Feltsystem As
Juridisk navn:  Feltsystem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Risavegen 132 Risavegen 132 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920323251
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 10.01.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
60,87%
Resultat  
  
-166,67%
Egenkapital  
  
-27,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 148.000 92.000
Resultat: -20.000 30.000
Egenkapital: 54.000 74.000
Regnskap for Feltsystem As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 148.000 92.000
Driftskostnader -168.000 -63.000
Driftsresultat -20.000 29.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 1.000
Resultat før skatt -20.000 30.000
Skattekostnad 0 -6.000
Årsresultat -20.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 232.000 257.000
Sum eiendeler 232.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 24.000
Sum egenkapital 54.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 178.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.000 81.000
Andre inntekter -11.000 11.000
Driftsinntekter 148.000 92.000
Varekostnad -96.000 5.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -68.000
Driftskostnader -168.000 -63.000
Driftsresultat -20.000 29.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -20.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 176.000 226.000
Kundefordringer 10.000 14.000
Andre fordringer 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 41.000 12.000
Sum omløpsmidler 232.000 257.000
Sum eiendeler 232.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 24.000
Sum egenkapital 54.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 -1.000
Betalbar skatt 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 74.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2
Soliditet 23.3 28.8
Resultatgrad -13.5 31.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 3.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -8.6 12.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Egil TimeStyreleder62
Christer TimeStyremedlem33
Ellen-Marie TimeStyremedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Egil Time100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00