Boliglaget Nordahl Rolfsensvei 22 As
Juridisk navn:  Boliglaget Nordahl Rolfsensvei 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55547400
Postboks 7280 Nygårdsgaten 13 Fax: 55547411
5020 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 930132853
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 18.09.1956
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-18,52%
Egenkapital  
  
191,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 746.000 746.000 746.000 746.000 749.000
Resultat: 198.000 243.000 -1.395.000 307.000 62.000
Egenkapital: 67.000 -73.000 -257.000 1.201.000 933.000
Regnskap for Boliglaget Nordahl Rolfsensvei 22 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 746.000 746.000 746.000 746.000 749.000
Driftskostnader -549.000 -504.000 -2.142.000 -440.000 -687.000
Driftsresultat 198.000 243.000 -1.395.000 307.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 198.000 243.000 -1.395.000 307.000 62.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 140.000 183.000 -1.458.000 268.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.050.000 2.059.000 2.082.000 2.039.000 2.059.000
Sum omløpsmidler 631.000 576.000 419.000 315.000 154.000
Sum eiendeler 2.681.000 2.635.000 2.501.000 2.354.000 2.213.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -173.000 -357.000 1.101.000 833.000
Sum egenkapital 67.000 -73.000 -257.000 1.201.000 933.000
Sum langsiktig gjeld 2.488.000 2.570.000 2.649.000 1.075.000 1.191.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 139.000 109.000 78.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 2.681.000 2.636.000 2.501.000 2.354.000 2.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 746.000 746.000 746.000 746.000 749.000
Driftsinntekter 746.000 746.000 746.000 746.000 749.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -46.000 -55.000 -44.000 -31.000 -31.000
Avskrivning -10.000 -23.000 -25.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -493.000 -426.000 -2.073.000 -389.000 -636.000
Driftskostnader -549.000 -504.000 -2.142.000 -440.000 -687.000
Driftsresultat 198.000 243.000 -1.395.000 307.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 140.000 183.000 -1.458.000 268.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 53.000 76.000 33.000 53.000
Sum varige driftsmidler 2.050.000 2.059.000 2.082.000 2.039.000 2.059.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.050.000 2.059.000 2.082.000 2.039.000 2.059.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 85.000 59.000 30.000 28.000
Andre fordringer 5.000 0 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 560.000 491.000 360.000 273.000 126.000
Sum omløpsmidler 631.000 576.000 419.000 315.000 154.000
Sum eiendeler 2.681.000 2.635.000 2.501.000 2.354.000 2.213.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -173.000 -357.000 1.101.000 833.000
Sum egenkapital 67.000 -73.000 -257.000 1.201.000 933.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.488.000 2.570.000 2.649.000 1.075.000 1.191.000
Leverandørgjeld 68.000 85.000 59.000 29.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 9.000 5.000 7.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 45.000 44.000 43.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 139.000 109.000 78.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 2.681.000 2.636.000 2.501.000 2.354.000 2.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 505.000 437.000 310.000 237.000 66.000
Likviditetsgrad 1 5 4.1 3.8 4.0 1.8
Likviditetsgrad 2 5 4.1 3.8 4.1 1.8
Soliditet 2.5 -2.8 -10.3 51.0 42.2
Resultatgrad 26.5 32.6 41.2 8.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 -37.1 -10.7 1.0 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.4 9.2 -55.8 13.0 2.8
Signatur
14.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Viktor Aleksander ØstgårdStyreleder36
Jørn Gunnar StrømmenStyremedlem62
Michael FjeldstadStyremedlem46
Klaus Valdemar VatneStyremedlem47
Mari Kleiva NilsenStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00