Johnsen AS
Juridisk navn:  Johnsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90928890
Søvigveien 8 Vesthassel Fax:
4643 Søgne 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 917627061
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 02.12.1964
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skretteberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-50,85%
Egenkapital  
  
6,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 200.000 200.000 0 200.000 200.000
Resultat: 29.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Egenkapital: 174.000 164.000 0 85.000 106.000
Regnskap for Johnsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 200.000 200.000 0 200.000 200.000
Driftskostnader -147.000 -120.000 0 -190.000 -173.000
Driftsresultat 53.000 80.000 0 10.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Finans -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Resultat før skatt 29.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Skattekostnad -18.000 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 681.000 716.000 0 766.000 801.000
Sum omløpsmidler 21.000 9.000 0 16.000 14.000
Sum eiendeler 702.000 725.000 0 782.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -159.000 0 -238.000 -217.000
Sum egenkapital 174.000 164.000 0 85.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 540.000 0 665.000 692.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 22.000 0 32.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 726.000 0 782.000 815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 200.000
Andre inntekter 200.000 200.000 0 200.000 0
Driftsinntekter 200.000 200.000 0 200.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -35.000 -15.000 0 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -105.000 0 -175.000 -158.000
Driftskostnader -147.000 -120.000 0 -190.000 -173.000
Driftsresultat 53.000 80.000 0 10.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Finans -24.000 -22.000 0 -31.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 59.000 0 -21.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 681.000 716.000 0 766.000 501.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 681.000 716.000 0 766.000 501.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 300.000
Sum anleggsmidler 681.000 716.000 0 766.000 801.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 9.000 0 16.000 14.000
Sum omløpsmidler 21.000 9.000 0 16.000 14.000
Sum eiendeler 702.000 725.000 0 782.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -159.000 0 -238.000 -217.000
Sum egenkapital 174.000 164.000 0 85.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 540.000 0 665.000 692.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 22.000 0 32.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 22.000 0 32.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 726.000 0 782.000 815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -13.000 0 -16.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0 0.5 0.9
Soliditet 24.8 22.6 10.9 13.0
Resultatgrad 26.5 4 5 13.5
Rentedekningsgrad 2.2 3.6 0.3 0.9
Gjeldsgrad 3 3.4 8.2 6.7
Total kapitalrentabilitet 7.5 1 1.3 3.3
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ove Martin JohnsenStyreleder61
Mary SimonsenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ove Martin Johnsen100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00