Mathisen Eiendommer AS
Juridisk navn:  Mathisen Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75040182
Postboks 1007 Havnegata 9A Fax:
8801 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 914220505
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Etableringsdato: 15.12.1975
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
6,46%
Resultat  
  
-69,49%
Egenkapital  
  
-1,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.434.000 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000
Resultat: 90.000 295.000 173.000 -236.000 591.000
Egenkapital: 7.494.000 7.576.000 7.323.000 7.171.000 7.313.000
Regnskap for Mathisen Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.434.000 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000
Driftskostnader -899.000 -684.000 -814.000 -1.223.000 -546.000
Driftsresultat 535.000 663.000 595.000 136.000 814.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 3.000
Finanskostnader -445.000 -369.000 -423.000 -372.000 -226.000
Finans -445.000 -369.000 -422.000 -372.000 -223.000
Resultat før skatt 90.000 295.000 173.000 -236.000 591.000
Skattekostnad -23.000 -41.000 -21.000 94.000 -80.000
Årsresultat 68.000 253.000 152.000 -143.000 511.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.567.000 18.894.000 17.973.000 18.326.000 19.024.000
Sum omløpsmidler 650.000 1.355.000 1.080.000 688.000 738.000
Sum eiendeler 19.217.000 20.249.000 19.053.000 19.014.000 19.762.000
Sum opptjent egenkapital 6.094.000 6.176.000 5.923.000 5.771.000 5.913.000
Sum egenkapital 7.494.000 7.576.000 7.323.000 7.171.000 7.313.000
Sum langsiktig gjeld 11.359.000 11.637.000 10.726.000 11.322.000 11.952.000
Sum kortsiktig gjeld 364.000 1.036.000 1.005.000 521.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 19.217.000 20.249.000 19.054.000 19.014.000 19.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.412.000 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000
Driftsinntekter 1.434.000 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -328.000 -331.000 -313.000 -313.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -571.000 -353.000 -501.000 -910.000 -233.000
Driftskostnader -899.000 -684.000 -814.000 -1.223.000 -546.000
Driftsresultat 535.000 663.000 595.000 136.000 814.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 3.000
Finanskostnader -445.000 -369.000 -423.000 -372.000 -226.000
Finans -445.000 -369.000 -422.000 -372.000 -223.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 253.000 152.000 -143.000 511.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.711.000 13.034.000 12.622.000 12.930.000 13.238.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 79.000 84.000 89.000 94.000
Sum varige driftsmidler 12.785.000 13.113.000 12.706.000 13.019.000 13.717.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.782.000 5.782.000 5.268.000 5.308.000 5.308.000
Sum anleggsmidler 18.567.000 18.894.000 17.973.000 18.326.000 19.024.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 299.000 302.000 30.000 54.000 26.000
Andre fordringer 348.000 903.000 730.000 558.000 494.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 150.000 320.000 75.000 218.000
Sum omløpsmidler 650.000 1.355.000 1.080.000 688.000 738.000
Sum eiendeler 19.217.000 20.249.000 19.053.000 19.014.000 19.762.000
Sum opptjent egenkapital 6.094.000 6.176.000 5.923.000 5.771.000 5.913.000
Sum egenkapital 7.494.000 7.576.000 7.323.000 7.171.000 7.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 512.000 581.000 693.000 829.000 997.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.359.000 11.637.000 10.726.000 11.322.000 11.952.000
Leverandørgjeld 178.000 149.000 703.000 391.000 129.000
Betalbar skatt 92.000 0 157.000 74.000 337.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 40.000 38.000 34.000 29.000
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 847.000 107.000 22.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 364.000 1.036.000 1.005.000 521.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 19.217.000 20.249.000 19.054.000 19.014.000 19.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 286.000 319.000 75.000 167.000 241.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1.1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.1 1.3 1.5
Soliditet 3 37.4 38.4 37.7 37.0
Resultatgrad 37.3 49.2 42.2 1 59.9
Rentedekningsgrad 1.2 1.8 1.4 0.4 3.6
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 2.8 3.3 3.1 0.7 4.1
Signatur
27.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.10.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
THOR BERGESEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Carl Norvald TysnesStyreleder58
Rune BergesenStyremedlem53
Tor Roger HanssenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bergesen Holding AS50.90 
Borgheim Holding AS49.11 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00