Bergensgaten 22 AS
Juridisk navn:  Bergensgaten 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22352905
Risalléen 24 C/O Paul Caspari Risalléen 24 Fax: 22046100
0374 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866773572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.05.1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,4%
Resultat  
  
-138,46%
Egenkapital  
  
-15,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Resultat: -155.000 -65.000 -110.000 -222.000 -557.000
Egenkapital: -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000
Regnskap for Bergensgaten 22 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Driftskostnader -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000 -1.959.000
Driftsresultat 217.000 264.000 214.000 93.000 -220.000
Finansinntekter 21.000 22.000 24.000 24.000 31.000
Finanskostnader -394.000 -351.000 -347.000 -340.000 -367.000
Finans -373.000 -329.000 -323.000 -316.000 -336.000
Resultat før skatt -155.000 -65.000 -110.000 -222.000 -557.000
Skattekostnad 0 0 0 -212.000 133.000
Årsresultat -155.000 -65.000 -110.000 -435.000 -424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000 7.271.000
Sum omløpsmidler 273.000 294.000 318.000 207.000 89.000
Sum eiendeler 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000 7.360.000
Sum opptjent egenkapital -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000 -492.000
Sum egenkapital -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000
Sum langsiktig gjeld 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 203.000 213.000 42.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000 7.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Driftsinntekter 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.075.000 -1.017.000 -1.092.000 -825.000 -1.190.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000 -574.000 -506.000 -854.000 -769.000
Driftskostnader -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000 -1.959.000
Driftsresultat 217.000 264.000 214.000 93.000 -220.000
Finansinntekter 21.000 22.000 24.000 24.000 31.000
Finanskostnader -394.000 -351.000 -347.000 -340.000 -367.000
Finans -373.000 -329.000 -323.000 -316.000 -336.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 -65.000 -110.000 -435.000 -424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 212.000
Fast eiendom 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 913.000 963.000 1.013.000 1.063.000 1.113.000
Sum anleggsmidler 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000 7.271.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 55.000 51.000 118.000 65.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 1.000
Kasse, bank 218.000 243.000 201.000 143.000 35.000
Sum omløpsmidler 273.000 294.000 318.000 207.000 89.000
Sum eiendeler 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000 7.360.000
Sum opptjent egenkapital -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000 -492.000
Sum egenkapital -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 116.000
Sum langsiktig gjeld 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000
Leverandørgjeld 24.000 3.000 18.000 1.000 76.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 42.000 82.000 1.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 158.000 112.000 39.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 203.000 213.000 42.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000 7.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 91.000 105.000 165.000 -163.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 1.5 4.9 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.5 4.9 0.4
Soliditet -16.2 -13.9 -12.9 -11.4 -5.3
Resultatgrad 11.3 14.2 11.8 5.2 -12.7
Rentedekningsgrad 0.6 0.8 0.6 0.3 -0.5
Gjeldsgrad -7.2 -8.2 -8.8 -9.7 -19.8
Total kapitalrentabilitet 3.3 4 3.3 1.6 -2.6
Signatur
20.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Carl Paul CaspariStyreleder56
Åsta Hoftun CaspariStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ris Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00