Ossi Holding As
Juridisk navn:  Ossi Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
St.Hansveien 17 St.Hansveien 17 Fax:
4816 Kolbjørnsvik 4816 Kolbjørnsvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 920014003
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 31.10.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -17.000
Egenkapital: 20.103.000
Regnskap for Ossi Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -17.000
Driftsresultat -17.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -17.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.230.000
Sum omløpsmidler 20.107.000
Sum eiendeler 23.337.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 20.103.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.234.000
Sum gjeld og egenkapital 23.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -17.000
Driftskostnader -17.000
Driftsresultat -17.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.230.000
Sum anleggsmidler 3.230.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 20.100.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 7.000
Sum omløpsmidler 20.107.000
Sum eiendeler 23.337.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 20.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.234.000
Sum kortsiktig gjeld 3.234.000
Sum gjeld og egenkapital 23.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.873.000
Likviditetsgrad 1 6.2
Likviditetsgrad 2 6.2
Soliditet 86.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Åsmund HaugsværStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Åsmund Haugsvær100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00