Feltheim Holding As
Juridisk navn:  Feltheim Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hans Nielsen Hauges vei 67 Hans Nielsen Hauges vei 67 Fax:
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Akershus Lørenskog
Org.nr: 920014623
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 17.11.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountit As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2650%
Egenkapital  
  
221,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 51.000 -2.000
Egenkapital: 74.000 23.000
Regnskap for Feltheim Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 -2.000
Driftsresultat -16.000 -2.000
Finansinntekter 68.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 68.000 0
Resultat før skatt 51.000 -2.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 51.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 60.000
Sum omløpsmidler 58.000 10.000
Sum eiendeler 116.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 -2.000
Sum egenkapital 74.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -2.000
Driftskostnader -16.000 -2.000
Driftsresultat -16.000 -2.000
Finansinntekter 68.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 68.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 51.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 60.000
Sum anleggsmidler 58.000 60.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 58.000 10.000
Sum omløpsmidler 58.000 10.000
Sum eiendeler 116.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 -2.000
Sum egenkapital 74.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 7.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.2
Likviditetsgrad 2 1.4 0.2
Soliditet 64.3 32.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 2
Total kapitalrentabilitet 45.2 -2.9
Signatur
05.12.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen Aleksander Elle LepperødStyreleder37
Karen Helene Elle LepperødStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Espen Aleksander Elle Lepperød50.0037
Karen H Elle Lepperød50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00