Tømmernes Anlegg As
Juridisk navn:  Tømmernes Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ramsvikvegen 218 Ramsvikvegen 218 Fax:
6698 Lesund 6698 Lesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 919889829
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 18.10.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
235,02%
Resultat  
  
516,81%
Egenkapital  
  
210,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.099.000 1.522.000 53.000
Resultat: 697.000 113.000 -26.000
Egenkapital: 803.000 259.000 163.000
Regnskap for Tømmernes Anlegg As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.099.000 1.522.000 53.000
Driftskostnader -4.399.000 -1.406.000 -79.000
Driftsresultat 699.000 116.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt 697.000 113.000 -26.000
Skattekostnad -153.000 -17.000 0
Årsresultat 543.000 96.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 815.000 666.000 836.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 701.000 327.000
Sum eiendeler 2.227.000 1.367.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital 613.000 70.000 -26.000
Sum egenkapital 803.000 259.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 17.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.388.000 1.091.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 2.227.000 1.367.000 1.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.030.000 1.522.000 53.000
Andre inntekter 69.000 0 0
Driftsinntekter 5.099.000 1.522.000 53.000
Varekostnad -305.000 -137.000 0
Lønninger -1.285.000 -809.000 -61.000
Avskrivning -188.000 -170.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.621.000 -290.000 -4.000
Driftskostnader -4.399.000 -1.406.000 -79.000
Driftsresultat 699.000 116.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 543.000 96.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 745.000 666.000 836.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 745.000 666.000 836.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 0 0
Sum anleggsmidler 815.000 666.000 836.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 392.000 122.000 53.000
Andre fordringer 27.000 88.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 993.000 491.000 272.000
Sum omløpsmidler 1.412.000 701.000 327.000
Sum eiendeler 2.227.000 1.367.000 1.163.000
Sum opptjent egenkapital 613.000 70.000 -26.000
Sum egenkapital 803.000 259.000 163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.000 17.000 0
Leverandørgjeld 499.000 823.000 855.000
Betalbar skatt 133.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 217.000 68.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 538.000 200.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 1.388.000 1.091.000 999.000
Sum gjeld og egenkapital 2.227.000 1.367.000 1.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 -390.000 -672.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1 0.6 0.3
Soliditet 3 18.9 1
Resultatgrad 13.7 7.6 -49.1
Rentedekningsgrad 2 38.7
Gjeldsgrad 1.8 4.3 6.1
Total kapitalrentabilitet 31.4 8.5 -2.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar Willman TømmernesStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vidar Willman Tømmernes100.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00