Skips AS John
Juridisk navn:  Skips AS John
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Wernersholmvegen 5 Wernersholmvegen 5 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974683970
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 18.05.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-81,83%
Egenkapital  
  
-3,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.339.000 7.369.000 -4.638.000 -2.596.000 -19.596.000
Egenkapital: 119.266.000 124.076.000 127.109.000 130.828.000 132.973.000
Regnskap for Skips AS John
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.092.000 -1.095.000 -703.000 -1.044.000 -867.000
Driftsresultat -1.092.000 -1.095.000 -703.000 -1.044.000 -867.000
Finansinntekter 3.516.000 9.424.000 -109.000 259.000 12.560.000
Finanskostnader -1.086.000 -960.000 -3.827.000 -1.811.000 -31.290.000
Finans 2.430.000 8.464.000 -3.936.000 -1.552.000 -18.730.000
Resultat før skatt 1.339.000 7.369.000 -4.638.000 -2.596.000 -19.596.000
Skattekostnad -148.000 -402.000 920.000 451.000 -1.947.000
Årsresultat 1.191.000 6.966.000 -3.718.000 -2.145.000 -21.543.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.304.000 98.806.000 116.025.000 114.391.000 107.230.000
Sum omløpsmidler 11.443.000 26.464.000 11.798.000 18.129.000 27.815.000
Sum eiendeler 120.747.000 125.270.000 127.823.000 132.520.000 135.045.000
Sum opptjent egenkapital 119.166.000 123.976.000 127.009.000 130.728.000 132.873.000
Sum egenkapital 119.266.000 124.076.000 127.109.000 130.828.000 132.973.000
Sum langsiktig gjeld 1.127.000 979.000 577.000 1.497.000 1.947.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 216.000 137.000 195.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 120.747.000 125.271.000 127.823.000 132.520.000 135.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.092.000 -1.095.000 -703.000 -1.044.000 -867.000
Driftskostnader -1.092.000 -1.095.000 -703.000 -1.044.000 -867.000
Driftsresultat -1.092.000 -1.095.000 -703.000 -1.044.000 -867.000
Finansinntekter 3.516.000 9.424.000 -109.000 259.000 12.560.000
Finanskostnader -1.086.000 -960.000 -3.827.000 -1.811.000 -31.290.000
Finans 2.430.000 8.464.000 -3.936.000 -1.552.000 -18.730.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -10.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.191.000 6.966.000 -3.718.000 -2.145.000 -21.543.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 109.304.000 98.805.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 109.304.000 98.806.000 116.025.000 114.391.000 107.230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 166.000
Sum investeringer 840.000 670.000 0 0 0
Kasse, bank 10.603.000 25.795.000 9.555.000 17.953.000 27.004.000
Sum omløpsmidler 11.443.000 26.464.000 11.798.000 18.129.000 27.815.000
Sum eiendeler 120.747.000 125.270.000 127.823.000 132.520.000 135.045.000
Sum opptjent egenkapital 119.166.000 123.976.000 127.009.000 130.728.000 132.873.000
Sum egenkapital 119.266.000 124.076.000 127.109.000 130.828.000 132.973.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.127.000 979.000 577.000 1.497.000 1.947.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.127.000 979.000 577.000 1.497.000 1.947.000
Leverandørgjeld 42.000 24.000 23.000 81.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -10.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 311.000 192.000 114.000 114.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 216.000 137.000 195.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 120.747.000 125.271.000 127.823.000 132.520.000 135.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.089.000 26.248.000 11.661.000 17.934.000 27.689.000
Likviditetsgrad 1 32.3 122.5 86.1 9 220.8
Likviditetsgrad 2 32.3 122.5 86.1 9 220.8
Soliditet 98.8 9 99.4 98.7 98.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 -0.2 -0.6 0.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 6.6 -0.6 -0.6 8.7
Signatur
20.11.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2012
PROKURA HVER FOR SEG
BJARNE KYRKJEBØ
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Helge KyrkjebøStyreleder60
Inger Perny Kyrkjebø WickmannStyremedlem63
Åse Pernille KyrkjebøStyremedlem51
Trond KyrkjebøStyremedlem55
Kjell SundsliStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tk Holding AS30.00 
Perny Invest AS66.00 
Sigrun Kyrkjebø4.0090
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00