Leirfjord Bredband As
Juridisk navn:  Leirfjord Bredband As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hæstadveien 66 Hæstadveien 66 Fax:
8820 Dønna 8820 Dønna
Fylke: Kommune:
Nordland Dønna
Org.nr: 919809124
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 22.09.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Din Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-260,53%
Egenkapital  
  
9391,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -274.000 -76.000 -20.000
Egenkapital: 4.181.000 -45.000 30.000
Regnskap for Leirfjord Bredband As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -301.000 -83.000 -20.000
Driftsresultat -301.000 -82.000 -20.000
Finansinntekter 27.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 27.000 7.000 1.000
Resultat før skatt -274.000 -76.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -274.000 -76.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.935.000 216.000 0
Sum omløpsmidler 4.312.000 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -95.000 -20.000
Sum egenkapital 4.181.000 -45.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.066.000 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -116.000 -7.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -76.000 -20.000
Driftskostnader -301.000 -83.000 -20.000
Driftsresultat -301.000 -82.000 -20.000
Finansinntekter 27.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 27.000 7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -274.000 -76.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.935.000 216.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.935.000 216.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.935.000 216.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.230.000 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.082.000 1.766.000 2.020.000
Sum omløpsmidler 4.312.000 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -95.000 -20.000
Sum egenkapital 4.181.000 -45.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 2.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 2.066.000 38.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.066.000 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.246.000 1.739.000 2.030.000
Likviditetsgrad 1 2.1 46.8
Likviditetsgrad 2 2.1 46.8 0
Soliditet 45.2 -2.3 1.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 -45.3 66.7
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.9
Prokurister
31.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sissel HesjedalStyreleder64
Johan SverdrupsenStyremedlem64
Pål Andreas EinmoStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leirfjord Kommune100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00