Leirfjord Bredband As
Juridisk navn:  Leirfjord Bredband As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Leirfjord Kommune Skoledalsveien 39 c/o Leirfjord Kommune Skoledalsveien 39 Fax:
8890 Leirfjord 8890 Leirfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Leirfjord
Org.nr: 919809124
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 22.09.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Din Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-280%
Egenkapital  
  
-250%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -76.000 -20.000
Egenkapital: -45.000 30.000
Regnskap for Leirfjord Bredband As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -83.000 -20.000
Driftsresultat -82.000 -20.000
Finansinntekter 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 7.000 1.000
Resultat før skatt -76.000 -20.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -76.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 0
Sum omløpsmidler 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -20.000
Sum egenkapital -45.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.993.000 2.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -7.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -20.000
Driftskostnader -83.000 -20.000
Driftsresultat -82.000 -20.000
Finansinntekter 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -76.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 216.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 216.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 216.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.766.000 2.020.000
Sum omløpsmidler 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -20.000
Sum egenkapital -45.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 38.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.993.000 2.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.739.000 2.030.000
Likviditetsgrad 1 46.8
Likviditetsgrad 2 46.8 0
Soliditet -2.3 1.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -45.3 66.7
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.9
Prokurister
01.12.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sissel HesjedalStyreleder63
Johan SverdrupsenStyremedlem63
Pål Andreas EinmoStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leirfjord Kommune100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00