Vikersund Næringspark As
Juridisk navn:  Vikersund Næringspark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krøderveien 180 Krøderveien 180 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 919621125
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Etableringsdato: 06.09.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Account Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2716,67%
Egenkapital  
  
16641,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -169.000 -6.000
Egenkapital: 4.018.000 24.000
Regnskap for Vikersund Næringspark As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -40.000 -6.000
Driftsresultat -40.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -129.000 0
Finans -129.000 0
Resultat før skatt -169.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -169.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.668.000 349.000
Sum omløpsmidler 4.525.000 117.000
Sum eiendeler 20.193.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -6.000
Sum egenkapital 4.018.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 14.255.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.920.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 20.193.000 466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -6.000
Driftskostnader -40.000 -6.000
Driftsresultat -40.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -129.000 0
Finans -129.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -169.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 12.168.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 3.500.000 0
Sum varige driftsmidler 15.668.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 349.000
Sum anleggsmidler 15.668.000 349.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 3.857.000 87.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 669.000 30.000
Sum omløpsmidler 4.525.000 117.000
Sum eiendeler 20.193.000 466.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -6.000
Sum egenkapital 4.018.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 133.000
Sum langsiktig gjeld 14.255.000 0
Leverandørgjeld 1.920.000 309.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.920.000 442.000
Sum gjeld og egenkapital 20.193.000 466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.605.000 -325.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0.3
Likviditetsgrad 2 2.4 0.3
Soliditet 19.9 5.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 4 18.4
Total kapitalrentabilitet -0.2 -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond ThorsethStyreleder46
Dag André Frøyd LundStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sofies Holding As50.00 
Dalund Holding As50.00 
Dalund Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00