Vollen Hundepensjonat As
Juridisk navn:  Vollen Hundepensjonat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41208723
Fjærvegen 100 Fjærvegen 100 Fax:
7822 Bangsund 7822 Bangsund
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsos
Org.nr: 819518432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.08.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brattberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1367,86%
Resultat  
  
900%
Egenkapital  
  
138,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 822.000 56.000
Resultat: 48.000 -6.000
Egenkapital: 62.000 26.000
Regnskap for Vollen Hundepensjonat As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 822.000 56.000
Driftskostnader -773.000 -61.000
Driftsresultat 49.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 48.000 -6.000
Skattekostnad -12.000 1.000
Årsresultat 37.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 1.000
Sum omløpsmidler 206.000 60.000
Sum eiendeler 254.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -4.000
Sum egenkapital 62.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 798.000 51.000
Andre inntekter 24.000 5.000
Driftsinntekter 822.000 56.000
Varekostnad -61.000 -7.000
Lønninger -362.000 0
Avskrivning -8.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -56.000
Driftskostnader -773.000 -61.000
Driftsresultat 49.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 37.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 30.000 0
Driftsløsøre 14.000 0
Sum varige driftsmidler 43.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 1.000
Varebeholdning 14.000 2.000
Kundefordringer 44.000 8.000
Andre fordringer 0 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 149.000 39.000
Sum omløpsmidler 206.000 60.000
Sum eiendeler 254.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -4.000
Sum egenkapital 62.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 21.000 32.000
Betalbar skatt 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1 1.6
Soliditet 24.4 41.9
Resultatgrad 6 -10.7
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 3.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 19.3 -9.7
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørgen Vejle AndersenStyreleder38
Line Iversen LevangStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Line Iversen Levang51.0048
Jørgen Vejle Andersen49.0038
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00