Tveit Eigedom As
Juridisk navn:  Tveit Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Treungvegen 410 Treungvegen 410 Fax:
3855 Treungen 3855 Treungen
Fylke: Kommune:
Telemark Nissedal
Org.nr: 919343001
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 04.07.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -17.000
Egenkapital: 2.000
Regnskap for Tveit Eigedom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -17.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 8.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 2.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -18.000
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 8.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3
Total kapitalrentabilitet
Signatur
28.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kari Turine Gautefald TveitStyreleder44
Tone Gautefald TveitStyremedlem36
Asbjørn TveitStyremedlem74
Tor Jakob TveitStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kari Turine Gautefald Tveit28.3344
Tor Jakob Tveit28.3341
TONE GAUTEFALD TVEIT6.6736
Asbjørn Tveit36.6774
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00