Feltdata As
Juridisk navn:  Feltdata As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Økonomibistand Regnskap Postboks 22 Bankbygget Busk Bruns Veg 1 Fax:
7761 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Snåsa
Org.nr: 918716351
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 20.02.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3910,53%
Egenkapital  
  
84,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -762.000 -19.000
Egenkapital: 1.292.000 700.000
Regnskap for Feltdata As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -742.000 -15.000
Driftsresultat -743.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 -5.000
Finans -19.000 -5.000
Resultat før skatt -762.000 -19.000
Skattekostnad 298.000 6.000
Årsresultat -464.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.350.000 0
Sum omløpsmidler 1.964.000 736.000
Sum eiendeler 4.314.000 736.000
Sum opptjent egenkapital -477.000 -13.000
Sum egenkapital 1.292.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 900.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.122.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.314.000 736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -642.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -15.000
Driftskostnader -742.000 -15.000
Driftsresultat -743.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 -5.000
Finans -19.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -464.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.350.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.350.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.953.000 28.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.000 709.000
Sum omløpsmidler 1.964.000 736.000
Sum eiendeler 4.314.000 736.000
Sum opptjent egenkapital -477.000 -13.000
Sum egenkapital 1.292.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 900.000 0
Leverandørgjeld 29.000 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 -4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.070.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 2.122.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.314.000 736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 700.000
Likviditetsgrad 1 0.9 20.4
Likviditetsgrad 2 0.9 20.4
Soliditet 29.9 95.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -39.1
Gjeldsgrad 2.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -17.2
Signatur
25.07.2018
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
KVELI SOLVÅR
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Olav GravbrøtStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norsk Navigasjon Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00