Glad Waffles As
Juridisk navn:  Glad Waffles As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95035872
Tidemands gate 34 Tidemands gate 34 Fax:
7030 Trondheim 7030 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 918279989
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 04.11.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordbotn Elin Rita
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-76,19%
Egenkapital  
  
-211,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -111.000 -63.000 -19.000
Egenkapital: -162.000 -52.000 11.000
Regnskap for Glad Waffles As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -49.000 -1.000 0
Driftsresultat -49.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -62.000 -62.000 -19.000
Finans -62.000 -62.000 -19.000
Resultat før skatt -111.000 -63.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -111.000 -63.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum eiendeler 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -82.000 -19.000
Sum egenkapital -162.000 -52.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 2.645.000 2.104.000 1.132.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -1.000 0
Driftskostnader -49.000 -1.000 0
Driftsresultat -49.000 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -62.000 -62.000 -19.000
Finans -62.000 -62.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -111.000 -63.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.459.000 1.937.000 1.113.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 114.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum eiendeler 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -82.000 -19.000
Sum egenkapital -162.000 -52.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.645.000 2.104.000 1.132.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.483.000 2.052.000 1.143.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet -6.5 -2.5 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 0
Gjeldsgrad -16.3 -40.5 102.9
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
23.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina Kristin GladStyreleder52
Ivar Johannes KotengStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nina Kristin Glad50.0052
Ivar Johannes Koteng50.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00