Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62588900
Postboks 100 Rudolf Steiners Veg 26 Fax: 62588909
2313 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune: www.hedemarken.steiner...
Innlandet Stange
Org.nr: 971533110
Aksjekapital: 16.084 NOK
Antall ansatte: 147
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,03%
Resultat  
  
-12,11%
Egenkapital  
  
6,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000
Resultat: 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000
Egenkapital: 25.542.000 23.903.000 22.036.000 21.635.000 21.678.000
Regnskap for Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000
Driftskostnader -52.400.000 -52.094.000 -51.931.000 -50.461.000 -51.104.000
Driftsresultat 1.535.000 1.826.000 628.000 821.000 1.230.000
Finansinntekter 108.000 43.000 38.000 40.000 113.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -265.000 -270.000 -324.000
Finans 105.000 41.000 -227.000 -230.000 -211.000
Resultat før skatt 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.017.000 15.566.000 16.552.000 17.576.000 18.515.000
Sum omløpsmidler 22.395.000 20.361.000 17.626.000 18.596.000 15.303.000
Sum eiendeler 37.412.000 35.927.000 34.178.000 36.172.000 33.818.000
Sum opptjent egenkapital 25.242.000 23.603.000 21.736.000 21.335.000 21.378.000
Sum egenkapital 25.542.000 23.903.000 22.036.000 21.635.000 21.678.000
Sum langsiktig gjeld 3.589.000 3.589.000 3.589.000 6.107.000 4.270.000
Sum kortsiktig gjeld 8.280.000 8.434.000 8.552.000 8.430.000 7.869.000
Sum gjeld og egenkapital 37.411.000 35.926.000 34.177.000 36.172.000 33.817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000
Driftsinntekter 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -45.559.000 -44.900.000 -44.085.000 -43.286.000 -43.325.000
Avskrivning -1.043.000 -1.044.000 -1.024.000 -1.012.000 -1.017.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.798.000 -6.150.000 -6.822.000 -6.163.000 -6.762.000
Driftskostnader -52.400.000 -52.094.000 -51.931.000 -50.461.000 -51.104.000
Driftsresultat 1.535.000 1.826.000 628.000 821.000 1.230.000
Finansinntekter 108.000 43.000 38.000 40.000 113.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -265.000 -270.000 -324.000
Finans 105.000 41.000 -227.000 -230.000 -211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.808.000 15.474.000 16.474.000 17.464.000 18.455.000
Maskiner anlegg 0 41.000 56.000 70.000 0
Driftsløsøre 209.000 51.000 23.000 41.000 60.000
Sum varige driftsmidler 15.017.000 15.566.000 16.552.000 17.576.000 18.515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.017.000 15.566.000 16.552.000 17.576.000 18.515.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 339.000 517.000 416.000 342.000 577.000
Andre fordringer 455.000 594.000 998.000 494.000 522.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.601.000 19.249.000 16.211.000 17.760.000 14.204.000
Sum omløpsmidler 22.395.000 20.361.000 17.626.000 18.596.000 15.303.000
Sum eiendeler 37.412.000 35.927.000 34.178.000 36.172.000 33.818.000
Sum opptjent egenkapital 25.242.000 23.603.000 21.736.000 21.335.000 21.378.000
Sum egenkapital 25.542.000 23.903.000 22.036.000 21.635.000 21.678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.589.000 3.589.000 3.589.000 6.107.000 4.270.000
Leverandørgjeld 1.324.000 1.096.000 1.270.000 1.229.000 954.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.822.000 7.234.000 6.934.000 6.831.000 6.677.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 105.000 348.000 370.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 8.280.000 8.434.000 8.552.000 8.430.000 7.869.000
Sum gjeld og egenkapital 37.411.000 35.926.000 34.177.000 36.172.000 33.817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.115.000 11.927.000 9.074.000 10.166.000 7.434.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4 2.1 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2.4 2.1 2.2 2.0
Soliditet 68.3 66.5 64.5 59.8 64.1
Resultatgrad 2.8 3.4 1.2 1.6 2.4
Rentedekningsgrad 511.7 9 2.4 3 4.1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 5.2 1.9 2.4 4.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Børge Remy FederleyStyreleder50
Åse Katrine JohnsenStyremedlem69
Kristin MalonæsStyremedlem49
Inger Johanne MaagaardStyremedlem72
Stein Dahl MathisenStyremedlem68
Trude VestliStyremedlem57
Matti Johannes HolmbergStyremedlem65
Ellen Christine EriksenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00