Lundes Revisjonskontor As
Juridisk navn:  Lundes Revisjonskontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dronningens gate 6 Dronningens gate 6 Fax:
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918087311
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 08.11.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
14,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.000 6.000 6.000 0 0
Egenkapital: 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Regnskap for Lundes Revisjonskontor As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 0 0
Resultat før skatt 6.000 6.000 6.000 0 0
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat 5.000 5.000 6.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 5.000 0 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 5.000 6.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 12.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 5.000 0 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000 36.000 30.000 24.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 35.000 30.000 24.000 24.000
Likviditetsgrad 1 4 3
Likviditetsgrad 2 4 3 0 0 0.0
Soliditet 97.6 97.2 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.6 16.7 2 0 0.0
Signatur
30.11.2016
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik Anthony BellStyreleder62
Kristoffer LangvaStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristoffer Langva50.0040
Erik Anthony Bell50.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00