Feltgis As
Juridisk navn:  Feltgis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91754725
Beitnesgrenda 33 Beitnesgrenda 33 Fax:
2266 Arneberg 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 917652791
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 20.08.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Borg Erik
Utvikling:
Omsetning  
  
8,26%
Resultat  
  
-168,52%
Egenkapital  
  
-64,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.507.000 1.392.000 393.000
Resultat: -37.000 54.000 -18.000
Egenkapital: 20.000 57.000 12.000
Regnskap for Feltgis As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.507.000 1.392.000 393.000
Driftskostnader -1.544.000 -1.338.000 -412.000
Driftsresultat -37.000 54.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -37.000 54.000 -18.000
Skattekostnad 0 -9.000 0
Årsresultat -37.000 45.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 364.000 215.000 104.000
Sum eiendeler 364.000 215.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 27.000 -18.000
Sum egenkapital 20.000 57.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 344.000 158.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 364.000 215.000 105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.412.000 1.237.000 343.000
Andre inntekter 95.000 155.000 50.000
Driftsinntekter 1.507.000 1.392.000 393.000
Varekostnad -220.000 -427.000 -162.000
Lønninger -996.000 -543.000 -125.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -328.000 -368.000 -125.000
Driftskostnader -1.544.000 -1.338.000 -412.000
Driftsresultat -37.000 54.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -37.000 45.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 70.000 63.000 14.000
Kundefordringer 28.000 0 10.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 266.000 151.000 80.000
Sum omløpsmidler 364.000 215.000 104.000
Sum eiendeler 364.000 215.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 27.000 -18.000
Sum egenkapital 20.000 57.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 175.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 51.000 23.000
Betalbar skatt 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 161.000 54.000 48.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 44.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 158.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 364.000 215.000 105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 57.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1
Soliditet 5.5 26.5 11.4
Resultatgrad -2.5 3.9 -4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 17.2 2.8 7.8
Total kapitalrentabilitet -10.2 25.1 -17.1
Signatur
12.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ola Erik RostadStyreleder64
Isak HasselvoldStyremedlem44
Ole Reino TalaStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristoffer Stenersen40.0039
Isak Hasselvold50.0044
Thomas Aaeng10.0035
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00