Glad Kafe' Og Bar As
Juridisk navn:  Glad Kafe' Og Bar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74822238
Kjøpmannsgata 33 Kjøpmannsgata 33 Fax:
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 917635323
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 05.07.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Trygg Revisjon As
Regnskapsfører: Movere Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
389,11%
Resultat  
  
338,81%
Egenkapital  
  
112,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Resultat: 640.000 -268.000 -3.000
Egenkapital: 30.000 -247.000 21.000
Regnskap for Glad Kafe' Og Bar As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Driftskostnader -6.405.000 -1.706.000 -1.167.000
Driftsresultat 648.000 -265.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -4.000 0
Finans -9.000 -4.000 0
Resultat før skatt 640.000 -268.000 -3.000
Skattekostnad -86.000 0 0
Årsresultat 554.000 -268.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 798.000 551.000 0
Sum omløpsmidler 930.000 221.000 194.000
Sum eiendeler 1.728.000 772.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 0 -277.000 -3.000
Sum egenkapital 30.000 -247.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.692.000 1.019.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.728.000 772.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.053.000 1.442.000 1.164.000
Varekostnad -2.462.000 -699.000 -501.000
Lønninger -2.444.000 -134.000 -602.000
Avskrivning -126.000 -53.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.377.000 -820.000 -165.000
Driftskostnader -6.405.000 -1.706.000 -1.167.000
Driftsresultat 648.000 -265.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -4.000 0
Finans -9.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -276.000 0 0
Årsresultat 554.000 -268.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 786.000 533.000 0
Sum varige driftsmidler 786.000 533.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 18.000 0
Sum anleggsmidler 798.000 551.000 0
Varebeholdning 218.000 37.000 101.000
Kundefordringer 58.000 55.000 35.000
Andre fordringer 617.000 80.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 48.000 56.000
Sum omløpsmidler 930.000 221.000 194.000
Sum eiendeler 1.728.000 772.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 0 -277.000 -3.000
Sum egenkapital 30.000 -247.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0
Leverandørgjeld 384.000 657.000 209.000
Betalbar skatt 81.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 721.000 21.000 307.000
Utbytte -276.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 231.000 341.000 -344.000
Sum kortsiktig gjeld 1.692.000 1.019.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.728.000 772.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -762.000 -798.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.5
Soliditet 1.7 10.8
Resultatgrad 9.2 -18.4 -0.3
Rentedekningsgrad 7 -66.3
Gjeldsgrad 56.6 -4.1 8.2
Total kapitalrentabilitet 37.5 -34.3 -1.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Delshad Yasin MahmoudStyreleder42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Delshad Yasin Mahmoud100.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00