Oppsal Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Oppsal Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22260506
Postboks 4 Oppsal Oppsal Arena Helse Avdeling Vetlandsveien 49 Fax: 22260505
0619 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune: www.fysioterapi.no
Oslo Oslo
Org.nr: 868030062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 21.11.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oslo Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
139,88%
Resultat  
  
122,56%
Egenkapital  
  
215%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 770.000 321.000 170.000 139.000 101.000
Resultat: 30.000 -133.000 -55.000 -54.000 -142.000
Egenkapital: 69.000 -60.000 -16.000 39.000 92.000
Regnskap for Oppsal Fysikalske Institutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 770.000 321.000 170.000 139.000 101.000
Driftskostnader -739.000 -454.000 -223.000 -190.000 -244.000
Driftsresultat 32.000 -133.000 -54.000 -51.000 -143.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 0 -1.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt 30.000 -133.000 -55.000 -54.000 -142.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -133.000 -55.000 -54.000 -142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 192.000 52.000 52.000 52.000
Sum omløpsmidler 230.000 284.000 215.000 194.000 196.000
Sum eiendeler 407.000 476.000 267.000 246.000 248.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -160.000 -116.000 -61.000 -8.000
Sum egenkapital 69.000 -60.000 -16.000 39.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 208.000 261.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129.000 275.000 283.000 207.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 407.000 476.000 267.000 246.000 247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 21.000 30.000 29.000 101.000
Andre inntekter 750.000 300.000 140.000 110.000 0
Driftsinntekter 770.000 321.000 170.000 139.000 101.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -683.000 -412.000 -141.000 -138.000 -139.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -42.000 -82.000 -52.000 -105.000
Driftskostnader -739.000 -454.000 -223.000 -190.000 -244.000
Driftsresultat 32.000 -133.000 -54.000 -51.000 -143.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 0 -1.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -133.000 -55.000 -54.000 -142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 177.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 192.000 52.000 52.000 52.000
Sum anleggsmidler 177.000 192.000 52.000 52.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 20.000 20.000
Andre fordringer 0 0 140.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 230.000 284.000 75.000 168.000 176.000
Sum omløpsmidler 230.000 284.000 215.000 194.000 196.000
Sum eiendeler 407.000 476.000 267.000 246.000 248.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -160.000 -116.000 -61.000 -8.000
Sum egenkapital 69.000 -60.000 -16.000 39.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 208.000 261.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 9.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 14.000 10.000 10.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 261.000 272.000 189.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 275.000 283.000 207.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 407.000 476.000 267.000 246.000 247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 9.000 -68.000 -13.000 41.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 0.8 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1 0.8 1.0 1.3
Soliditet 1 -12.6 15.9 37.2
Resultatgrad 4.2 -41.4 -31.8 -36.7 -141.6
Rentedekningsgrad 1 -25.5 -141.0
Gjeldsgrad 4.9 -8.9 -17.7 5.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 7.9 -27.9 -19.9 -20.7 -57.1
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bernt Oscar HalvorsenStyreleder58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bernt Oscar Halvorsen100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00