Myrvoll Torg As
Juridisk navn:  Myrvoll Torg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67176060
Postboks 453 Mustads vei 1 Fax:
1327 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917067716
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11.03.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 -1.000 0
Egenkapital: 25.000 25.000 26.000
Regnskap for Myrvoll Torg As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 0
Driftsresultat 0 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 -1.000 0
Skattekostnad 0 0 1.000
Årsresultat 0 -1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 819.000 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 123.000 23.000 25.000
Sum eiendeler 942.000 25.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -5.000 -4.000
Sum egenkapital 25.000 25.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 918.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 943.000 25.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 0
Driftskostnader 0 -1.000 0
Driftsresultat 0 -1.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 2.000 1.000
Fast eiendom 818.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 818.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 819.000 2.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 23.000 25.000
Sum omløpsmidler 123.000 23.000 25.000
Sum eiendeler 942.000 25.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -5.000 -4.000
Sum egenkapital 25.000 25.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 918.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 918.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 943.000 25.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -795.000 23.000 25.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0
Soliditet 2.7 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 36.7 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0
Signatur
16.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin Johan AspStyreleder46
Hilde VatneStyremedlem54
Ole Fredrik VartomtenStyremedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jm Norge As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00