Incognito Klinikk
Juridisk navn:  Incognito Klinikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22902660
Apalløkkveien 8 Apalløkkveien 8 Fax: 22167123
0956 Oslo 956 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971427051
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 01.05.1957
Foretakstype: STI
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,82%
Resultat  
  
27,82%
Egenkapital  
  
4,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000 25.413.000
Resultat: 611.000 478.000 2.923.000 -138.000 2.110.000
Egenkapital: 14.638.000 14.027.000 13.979.000 10.538.000 10.676.000
Regnskap for Incognito Klinikk
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000 25.413.000
Driftskostnader -26.868.000 -26.422.000 -23.882.000 -25.157.000 -23.166.000
Driftsresultat 606.000 561.000 3.149.000 102.000 2.246.000
Finansinntekter 5.000 10.000 12.000 12.000 113.000
Finanskostnader 0 -93.000 -238.000 -252.000 -249.000
Finans 5.000 -83.000 -226.000 -240.000 -136.000
Resultat før skatt 611.000 478.000 2.923.000 -138.000 2.110.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 611.000 478.000 2.923.000 -138.000 2.110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.419.000 14.805.000 15.628.000 16.024.000 16.436.000
Sum omløpsmidler 11.021.000 9.160.000 12.489.000 10.723.000 10.527.000
Sum eiendeler 25.440.000 23.965.000 28.117.000 26.747.000 26.963.000
Sum opptjent egenkapital 14.438.000 13.827.000 13.779.000 10.338.000 10.476.000
Sum egenkapital 14.638.000 14.027.000 13.979.000 10.538.000 10.676.000
Sum langsiktig gjeld 5.003.000 5.003.000 9.630.000 9.803.000 9.964.000
Sum kortsiktig gjeld 5.800.000 4.936.000 4.508.000 6.407.000 6.324.000
Sum gjeld og egenkapital 25.441.000 23.966.000 28.117.000 26.748.000 26.964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000 25.413.000
Driftsinntekter 27.474.000 26.983.000 27.031.000 25.260.000 25.413.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.572.000 -19.633.000 -17.551.000 -18.768.000 -17.050.000
Avskrivning -530.000 -530.000 -530.000 -530.000 -530.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.766.000 -6.259.000 -5.801.000 -5.859.000 -5.586.000
Driftskostnader -26.868.000 -26.422.000 -23.882.000 -25.157.000 -23.166.000
Driftsresultat 606.000 561.000 3.149.000 102.000 2.246.000
Finansinntekter 5.000 10.000 12.000 12.000 113.000
Finanskostnader 0 -93.000 -238.000 -252.000 -249.000
Finans 5.000 -83.000 -226.000 -240.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 611.000 478.000 2.923.000 -138.000 2.110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.981.000 13.511.000 14.042.000 14.572.000 15.102.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.981.000 13.511.000 14.042.000 14.572.000 15.102.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.439.000 1.294.000 1.587.000 1.452.000 1.333.000
Sum anleggsmidler 14.419.000 14.805.000 15.628.000 16.024.000 16.436.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 238.000 152.000 64.000 106.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.783.000 9.007.000 12.424.000 10.616.000 10.427.000
Sum omløpsmidler 11.021.000 9.160.000 12.489.000 10.723.000 10.527.000
Sum eiendeler 25.440.000 23.965.000 28.117.000 26.747.000 26.963.000
Sum opptjent egenkapital 14.438.000 13.827.000 13.779.000 10.338.000 10.476.000
Sum egenkapital 14.638.000 14.027.000 13.979.000 10.538.000 10.676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.003.000 5.003.000 9.630.000 9.803.000 9.964.000
Leverandørgjeld 568.000 478.000 453.000 2.233.000 2.024.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.080.000 1.124.000 1.034.000 1.202.000 998.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.153.000 3.334.000 3.021.000 2.972.000 3.302.000
Sum kortsiktig gjeld 5.800.000 4.936.000 4.508.000 6.407.000 6.324.000
Sum gjeld og egenkapital 25.441.000 23.966.000 28.117.000 26.748.000 26.964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.221.000 4.224.000 7.981.000 4.316.000 4.203.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 2.8 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 2.8 1.7 1.7
Soliditet 57.5 58.5 49.7 39.4 39.6
Resultatgrad 2.2 2.1 11.6 0.4 8.8
Rentedekningsgrad 6 13.2 0.5 9.5
Gjeldsgrad 0.7 0.7 1 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 2.4 11.2 0.4 8.7
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kleiv Simon FiskvikStyreleder76
Anne Kari Trehjørningen GundersenStyremedlem50
Siri PerssonStyremedlem64
Jan Edvin BlomnesStyremedlem65
Robeena ShenazStyremedlem50
Kari HaugeStyremedlem66
Anneken StephanStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00