Vikersund Utvikling As
Juridisk navn:  Vikersund Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Modum Regnskapskontor Sa Postboks 72 Rådhusveien 1 Fax:
3371 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 916121776
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10.09.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-570,79%
Egenkapital  
  
-315,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -4.340.000 -647.000 -74.000 -20.000
Egenkapital: -3.081.000 1.429.000 1.928.000 1.985.000
Regnskap for Vikersund Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Driftsresultat -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Finansinntekter 628.000 72.000 18.000 9.000
Finanskostnader -908.000 -370.000 0 0
Finans -280.000 -298.000 18.000 9.000
Resultat før skatt -4.340.000 -647.000 -74.000 -20.000
Skattekostnad -171.000 148.000 18.000 5.000
Årsresultat -4.510.000 -499.000 -57.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.664.000 171.000 23.000 5.000
Sum omløpsmidler 10.269.000 21.732.000 5.593.000 1.987.000
Sum eiendeler 17.933.000 21.903.000 5.616.000 1.992.000
Sum opptjent egenkapital -5.081.000 -571.000 -72.000 -15.000
Sum egenkapital -3.081.000 1.429.000 1.928.000 1.985.000
Sum langsiktig gjeld 20.199.000 20.000.000 2.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 473.000 1.687.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 17.933.000 21.902.000 5.615.000 1.992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Driftskostnader -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Driftsresultat -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Finansinntekter 628.000 72.000 18.000 9.000
Finanskostnader -908.000 -370.000 0 0
Finans -280.000 -298.000 18.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.510.000 -499.000 -57.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.664.000 171.000 23.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.664.000 171.000 23.000 5.000
Varebeholdning 0 4.304.000 3.432.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 9.949.000 0 0 0
Sum investeringer 0 100.000 0 0
Kasse, bank 320.000 4.342.000 2.161.000 1.987.000
Sum omløpsmidler 10.269.000 21.732.000 5.593.000 1.987.000
Sum eiendeler 17.933.000 21.903.000 5.616.000 1.992.000
Sum opptjent egenkapital -5.081.000 -571.000 -72.000 -15.000
Sum egenkapital -3.081.000 1.429.000 1.928.000 1.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.199.000 20.000.000 2.000.000 0
Leverandørgjeld 7.000 274.000 1.687.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 808.000 199.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 473.000 1.687.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 17.933.000 21.902.000 5.615.000 1.992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.454.000 21.259.000 3.906.000 1.980.000
Likviditetsgrad 1 12.6 45.9 3.3 283.9
Likviditetsgrad 2 12.6 36.8 1.3 283.9
Soliditet -17.2 6.5 34.3 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.5 -0.9
Gjeldsgrad -6.8 14.3 1.9 0.0
Total kapitalrentabilitet -19.1 -1.3 -1.3 -1.0
Signatur
09.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten AustestadStyreleder47
Albert Kristian HæhreStyremedlem65
Terje BråthenStyremedlem70
Hege FåsenStyremedlem48
Sven Carl Kruse-JensenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bane Nor Eiendom As50.00 
Modum Kommune50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00