Kleven Bygg Eiendom As
Juridisk navn:  Kleven Bygg Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Industrivegen 5 Stenan 18A Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 916037554
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 17.09.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 288.000 300.000 288.000 0
Resultat: 19.000 19.000 86.000 -12.000
Egenkapital: 515.000 500.000 484.000 63.000
Regnskap for Kleven Bygg Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 288.000 300.000 288.000 0
Driftskostnader -192.000 -198.000 -121.000 -9.000
Driftsresultat 97.000 102.000 167.000 -9.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -78.000 -84.000 -81.000 -3.000
Finans -78.000 -83.000 -81.000 -3.000
Resultat før skatt 19.000 19.000 86.000 -12.000
Skattekostnad -3.000 -4.000 -15.000 0
Årsresultat 16.000 16.000 71.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.309.000 2.191.000 1.977.000 2.057.000
Sum omløpsmidler 318.000 533.000 822.000 292.000
Sum eiendeler 2.627.000 2.724.000 2.799.000 2.349.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 75.000 59.000 -12.000
Sum egenkapital 515.000 500.000 484.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 1.951.000 2.060.000 2.169.000 2.211.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 164.000 145.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 2.627.000 2.724.000 2.798.000 2.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 288.000 300.000 288.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 288.000 300.000 288.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -99.000 -89.000 -80.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -109.000 -41.000 -2.000
Driftskostnader -192.000 -198.000 -121.000 -9.000
Driftsresultat 97.000 102.000 167.000 -9.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -78.000 -84.000 -81.000 -3.000
Finans -78.000 -83.000 -81.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 16.000 71.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.219.000 2.086.000 1.977.000 2.057.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 105.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.309.000 2.191.000 1.977.000 2.057.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.309.000 2.191.000 1.977.000 2.057.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 64.000 64.000 414.000 263.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 254.000 469.000 408.000 29.000
Sum omløpsmidler 318.000 533.000 822.000 292.000
Sum eiendeler 2.627.000 2.724.000 2.799.000 2.349.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 75.000 59.000 -12.000
Sum egenkapital 515.000 500.000 484.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 19.000 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.951.000 2.060.000 2.169.000 2.211.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 8.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 151.000 145.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 164.000 145.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 2.627.000 2.724.000 2.798.000 2.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 157.000 369.000 677.000 217.000
Likviditetsgrad 1 2 3.3 5.7 3.9
Likviditetsgrad 2 2 3.3 5.7 3.9
Soliditet 19.6 18.4 17.3 2.7
Resultatgrad 33.7 3 5
Rentedekningsgrad 1.2 1.2 2.1 -3.0
Gjeldsgrad 4.1 4.4 4.8 36.3
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.8 6 -0.4
Signatur
21.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Andre KlevenStyreleder32
Kristoffer KlevenStyremedlem30
Per Morten KlevenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kleven Bygg Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00