Kleven Bygg Holding As
Juridisk navn:  Kleven Bygg Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Industrivegen 5 Søndre Industrivegen 5 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 816037522
Aksjekapital: 70.000 NOK
Etableringsdato: 17.09.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1381,82%
Egenkapital  
  
236,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 282.000 -22.000 -16.000 0
Egenkapital: 74.000 22.000 44.000 60.000
Regnskap for Kleven Bygg Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -22.000 -16.000 0
Driftsresultat -18.000 -22.000 -16.000 0
Finansinntekter 300.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 300.000 0 0 0
Resultat før skatt 282.000 -22.000 -16.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 282.000 -22.000 -16.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum omløpsmidler 305.000 9.000 0 4.000
Sum eiendeler 365.000 69.000 60.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 -38.000 -16.000 0
Sum egenkapital 74.000 22.000 44.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 291.000 46.000 16.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 365.000 68.000 60.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -22.000 -16.000 0
Driftskostnader -18.000 -22.000 -16.000 0
Driftsresultat -18.000 -22.000 -16.000 0
Finansinntekter 300.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 300.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -230.000 0 0 0
Årsresultat 282.000 -22.000 -16.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 300.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 9.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 305.000 9.000 0 4.000
Sum eiendeler 365.000 69.000 60.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 -38.000 -16.000 0
Sum egenkapital 74.000 22.000 44.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -230.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 45.000 15.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 46.000 16.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 365.000 68.000 60.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 -37.000 -16.000 0
Likviditetsgrad 1 1 0.2 0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 0.2 0 1.1
Soliditet 20.3 32.4 73.3 93.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.9 2.1 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 77.3 -32.4 -26.7 0.0
Signatur
21.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Andre KlevenStyreleder32
Per Morten KlevenStyremedlem59
Kristoffer KlevenStyremedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kleven Bygg Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00