Ganddal Chineese Takeaway As
Juridisk navn:  Ganddal Chineese Takeaway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661888
Lundegeilen 20-24 Lundegeilen 20-24 Fax:
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 915992099
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 14.09.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Leif Kielsen Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,35%
Resultat  
  
-85,71%
Egenkapital  
  
45,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 575.000 713.000 732.000 732.000
Resultat: 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Egenkapital: -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Regnskap for Ganddal Chineese Takeaway As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 575.000 713.000 732.000 732.000
Driftskostnader -567.000 -677.000 -805.000 -805.000
Driftsresultat 8.000 36.000 -73.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 201.000 216.000 216.000
Sum omløpsmidler 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum eiendeler 227.000 260.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -41.000 -76.000 -76.000
Sum egenkapital -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 272.000 291.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 261.000 245.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 575.000 713.000 732.000 732.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 575.000 713.000 732.000 732.000
Varekostnad -156.000 -202.000 -245.000 -245.000
Lønninger -156.000 -196.000 -337.000 -337.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -270.000 -193.000 -193.000
Driftskostnader -567.000 -677.000 -805.000 -805.000
Driftsresultat 8.000 36.000 -73.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 62.000 71.000 71.000
Sum varige driftsmidler 54.000 62.000 71.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 142.000 139.000 145.000 145.000
Sum anleggsmidler 196.000 201.000 216.000 216.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum omløpsmidler 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum eiendeler 227.000 260.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -41.000 -76.000 -76.000
Sum egenkapital -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 17.000 31.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 253.000 260.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 272.000 291.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 261.000 245.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 -213.000 -262.000 -262.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet -2.6 -4.2 -18.8 -18.8
Resultatgrad 1.4 5 -10.0
Rentedekningsgrad 4 3 -36.5 -36.5
Gjeldsgrad -38.8 -24.7 -6.3 -6.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 13.8 -29.8 -29.8
Signatur
29.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jerry YangStyreleder58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jerry Yang100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00